Zal het Europees Parlement de keuze beperken tot alleen elektrische auto's?

Persbericht: Liquid Gas Europe
12 mei 2022

Door de keuze voor nieuwe auto’s te beperken tot alleen elektrische auto's, slaagt het Europees Parlement er niet in de keuze van de consument te beschermen.

Consumenten kunnen mogelijk vanaf 2035 alleen nog elektrische auto’s kopen, na de stemming van gisteren in de ENVI-commissie van het Europees Parlement voor 100% emissiereductiedoelstelling voor auto's en bestelwagens vanaf 2035, wat leidde tot een de facto verbod op de verbrandingsmotor (ICE).

Op 11 mei heeft de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement tegen technologische neutraliteit gestemd en een emissiereductiedoelstelling van 100% voor auto's en bestelwagens vanaf 2035 aangenomen. Aangezien emissies nog steeds aan de uitlaat worden gemeten en alleen de uitlaatemissies door de wetgeving in aanmerking worden genomen, niet de emissies over de hele levenscyclus, betekent dit dat alleen elektrische voertuigen de drempel zouden overschrijden. De overige technologieën zullen van de markt worden geweerd. Dit beperkt de keuze van de consument tot alleen elektrische voertuigen en voorkomt dat ze technologieën kiezen die de uitstoot gemakkelijk kunnen verminderen, zoals LPG-auto's die op hernieuwbare brandstoffen kunnen rijden.

Het voorstel van de Europese Commissie voor een herziene CO2-normen voor auto's en bestelwagens, gepubliceerd op 14 juli vorig jaar, gericht op het verminderen van de uitstoot in het lichte wegvervoer, inclusief personenauto's en bestelwagens. Het koos er echter voor om deze uitdaging aan te gaan door de technologiekeuze te beperken tot alleen elektrische voertuigen, in plaats van een open technologische benadering te promoten en alle technologieën toe te staan ​​bij te dragen aan het koolstofarm maken van het vervoer.

Als het Europees Parlement en de Raad in deze richting blijven stemmen, zou dit ernstige gevolgen hebben voor de consumenten en de industrie. Uit een recent onderzoek van PwC blijkt dat een beleid voor uitsluitend e-voertuigen tegen 2040 501.000 banen in het Europese ICE-domein op het spel zou zetten. Anderzijds zou een technologiemix, waarin hernieuwbare brandstoffen de uitbreiding van de elektromobiliteit in het wegvervoer aanvullen, de stabiele werkgelegenheid.

Met meer dan 8 miljoen voertuigen die in de EU op LPG rijden, hetzij door de aankoop van nieuwe auto's of door het aanpassen van bestaande auto's, is LPG al duidelijk gericht op de consument en heeft het tot op heden meer milieuvoordelen opgeleverd dan welke andere alternatieve brandstof dan ook. Na 2030 kan LPG worden vervangen door bioLPG of in toenemende mate worden gemengd met rDME, wat het vermogen aantoont van dergelijke hernieuwbare brandstoffen om het bestaande wagenpark van LPG-voertuigen verder koolstofarm te maken en ervoor te zorgen dat niemand achterblijft. Autogas is een onmiddellijke alternatieve brandstof die de uitstoot van de meer dan 250 miljoen personenauto's die momenteel op de weg zijn, kan aanpakken.

Mobiliteit moet voor alle burgers betaalbaar blijven en de Europese Commissie mag de keuze van de consument voor technologieën niet beperken. Bovendien kan de Europese transportsector zonder duurzame, hernieuwbare brandstoffen de klimaatdoelstellingen niet halen. Een technologiemix waarin koolstofarme en hernieuwbare brandstoffen een aanvulling vormen op de uitbreiding van elektromobiliteit, zou de keuze voor de consument mogelijk maken, kwetsbare burgers beschermen, stabiele werkgelegenheid in de EU behouden en ons in staat stellen onze klimaatdoelstellingen te halen.

Open brief aan leden van het Europees Parlement en vertegenwoordigers van de lidstaten over de noodzaak van technologische openheid om de CO2-emissiereductie van voertuigen te bereiken 

We willen de noodzaak benadrukken van een technologisch open regelgeving voor CO2-emissienormen van voertuigen. Deze brief is ondertekend door meer dan 100 bedrijven en associaties. Lees de brief (Engels) nu op de website van Liquid Gas Europe website of in deze bijlage

De ondertekenaars van deze brief, die de sectoren mobiliteit, techniek en energie vertegenwoordigen, willen graag bijdragen aan efficiënte en effectieve oplossingen die werken voor het klimaat, de consumenten, het concurrentievermogen van onze industrieën en de strategische autonomie van de EU.