Ook TNO pleit ervoor innovaties sneller op de weg te krijgen

Westport Fuels Systems ontwikkelt alternatieve brandstofsystemen om personenwagens en trucks op schonere brandstoffen te laten rijden. Tijdens de Automotive Week 2023 in Helmond presenteerden wij onze nieuwste Waterstof-innovaties: H2 HPDITM en H2 DF. Ook tijdens een werkbezoek op 24 april 2023 werden deze oplossingen aan Minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens, getoond.

Westport Fuel Systems pleit ervoor om niet alleen op elektrisch vervoer te richten, maar ook andere opties in te schakelen om de klimaatdoelstellingen te halen. We nemen deel aan meerdere innovatieprojecten en zijn blij met de reactie van TNO om innovaties sneller op de weg te krijgen.

Hydrogen trucks

Aan slimme ideeën is binnen de sector geen gebrek, maar het vermogen om samen innovaties soepel en snel naar de weg te krijgen wordt onvoldoende benut.” Aldus Tjark Tjin-A-Tsoi, CEO van TNO op de openingsdag van de Automotive Week 2023 in Helmond.

Volgens de CEO van TNO kunnen we met de huidige stand van de innovatie ons veel efficiënter, veiliger en schoner verplaatsen. De implementatiekant is vaak de beperkende factor. Daardoor dreigen zowel economische- als maatschappelijke doelen in het gedrang te komen. TNO pleit voor meer aandacht voor een snelle implementatie van innovaties, waaronder de Waterstofverbrandingsmotor.

Waterstofverbrandingsmotor

In het interview dat TNO publiceert staat dat stevige klimaatambities vragen om een snelle omschakeling naar duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen. Daarbij ligt de focus nu sterk op batterij-elektrisch. Maar er zijn vooral voor zwaar transport belemmerende factoren waardoor het moeilijk te zeggen is of, en zo ja wanneer, volledige elektrificatie van het mobiliteitssysteem mogelijk is. Zowel netcongestie als de schaarste van grondstoffen voor batterijen hebben een remmende werking op elektrificatie. Bovendien spelen er ook economische aspecten mee. Vrachtwagens, scheepsmotoren, maar ook motoren van bouwplaats machinerie rollen vandaag de dag nieuw van de band met een verbrandingsmotor en hebben een afschrijvingstermijn van 30 jaar.

In subsidies en beleid ten behoeve van schone mobiliteit ligt het accent sterk op Zero Emission elektrificatie. Echter, zou het niet zo moeten zijn dat niet de aandrijflijn maar de schadelijke stoffen die uit de uitlaat komen bepalend moeten zijn voor effectief beleid? Door uit te gaan van emissiebesparingen creëer je naast elektrificatie ook ruimte voor alternatieve verbrandingsconcepten waardoor de transportsector veel sneller kan verduurzamen en je onder aan de streep veel sneller en meer schadelijke emissies voorkomt”, aldus Tjin-A-Tsoi.

Zo’n veelbelovend alternatief voor long haul trucks, scheepsmotoren en bouwmachines is de waterstofverbrandingsmotor. Met groene waterstof uit hernieuwbare bronnen wordt de CO2-emissie tot nul gereduceerd. In tegenstelling tot veel andere duurzame alternatieven, maakt deze innovatie gebruik van betrouwbare, bewezen technologie en een bestaande waardeketen. Belangrijk voor een snelle acceptatie. De motoren zijn schoon, recyclebaar en relatief goedkoop te produceren, zeker in vergelijking met een batterij of brandstofcel. En productie is minder afhankelijk van schaarse grondstoffen die van ver moeten komen. Bijkomend voordeel van deze technologie is dat bestaande motoren vrij eenvoudig te ‘retrofitten’ zijn. Met verschillende aanpassingen zijn bestaande verbrandingsmotoren geschikt te maken om op waterstof te lopen.

Bron: TNO

"Door uit te gaan van emissiebesparingen creëer je naast elektrificatie ook ruimte voor alternatieve verbrandingsconcepten."
Tjark Tjin-A-Tsoi | CEO van TNO

Waterstof voor Heavy Duty voertuigen

Van 16 - 19 april 2023 nam Westport Fuel Systems deel aan de Automotive Week 2023 op de Automotive Campus in Helmond. Bas ten Broeke, Technology Director HD, presenteerde onze nieuwste innovaties voor Heavy Duty voertuigen: HHPDI en HDF. Met deze technologieën kunnen zowel nieuwe- als oudere trucks op een alternatieve brandstof rijden dan diesel, bijvoorbeeld op Waterstof. Op deze manier dragen we dankzij de lagere emissies bij aan een schoner milieu, maar ook zorgen we voor lagere TCO (total cost of ownership).

Vergeleken met andere oplossingen, heeft H2 DF een lage Capex en kortere ROI-periode (return on investment). Het is een betrouwbaar systeem, waarbij men op de originele brandstof kan terugvallen, in het geval dat Waterstof nog niet beschikbaar is in de opstartperiode. Het is de transitie naar de volledig emissievrije OEM-Waterstofoplossingen.

Voor meer informatie over HDF, neem contact op via e-mail: sales@prinsautogas.com.