LPG als autogas in de energietransitie

Bart van Aerle Directeur Prins Autogas LPG Systemen

LPG de vergeten oplossing

___

In gesprek met Bart van Aerle, Directeur van Prins autogassystemen, over het wereldwijd klimaatbeleid en zijn visie op de energietransitie in de transportsector.

DOOR BRIGITTE HERMELIJN
17 januari 2022

Prins is onderdeel van Westport Fuel Systems, een wereldspeler op het gebied van alternatieve brandstofsystemen voor milieuvriendelijkere brandstoffen als LPG, CNG, LNG en Waterstof. Bart van Aerle, directeur van Prins, gelooft in een economische oplossing om de gestelde ambitieuze CO2 klimaatdoelstellingen te halen.

Gezien het streven naar een schoner milieu, is er juist nú behoefte aan een beschikbare en schonere oplossing zoals LPG (Autogas) voor het bestaande wagenpark. Nu is er daadkracht van de politiek en de samenleving nodig. Door de brandstof LPG in te zetten maken we het bestaande wagenpark schoner tegen geringe kosten.

Wat is LPG?

LPG staat voor ‘liquefied petroleum gas’ oftewel vloeibaar petroleum gas. Dit restproduct komt vrij bij het winnen van aardolie en aardgas. Het wordt gebruikt als brandstof voor auto’s en daarom ook ‘Autogas’ genoemd. Het is een schonere brandstof omdat bij verbranding minder CO2, fijnstof en ook NOx wordt uitgestoten dan bij verbranding van benzine of diesel.

Wat velen niet weten is dat LPG nu al een essentiële wereldwijde energiebron is voor miljarden mensen. LPG is de enige brandstof die zo divers is in dagelijks gebruik. Je kunt ermee koken, je huis en je terras verwarmen of als brandstof gebruiken voor een ballonvaart en dus ook op rijden in je auto. Het zit meestal zelfs als drijfgas in je deodorant spray. Én LPG wordt vaak gebruikt om elektriciteit op te wekken! Dus hoe kun je nu om deze brandstof heen?

Het is onze missie om met betaalbare oplossingen bij te dragen aan een schoner milieu.

Van Aerle legt kort uit waar Prins voor staat: ‘Prins streeft ernaar door kwaliteit, innovatie en gerichte klantenservice een bijdrage te leveren aan een schonere lucht en een groene toekomst. Mensen willen best milieuvriendelijker en futureproof rijden waarmee ze ook geld besparen op hun brandstofkosten. Prins ontwikkelt en verkoopt systemen die dat mogelijk maken. LPG is een schonere en duurzamere brandstof in vergelijking met benzine en diesel. Het is onze missie om met betaalbare oplossingen bij te dragen aan een schoner milieu.’

Ons product is geschikt voor bijna alle voertuigen. Van tuk tuk’s in India, personenauto’s, bussen tot vrachtwagens aan toe. ‘Mensen zijn verbaasd wat er allemaal op LPG kan rijden. Ook Ferrari, Bentley en Porsche en Range Rover kunnen op LPG rijden.’

Hoe het zit met de infrastructuur? Het lijkt alsof steeds minder tankstations LPG aanbieden.

Volgens Van Aerle heeft de afname te maken met regelgeving van de overheid. ‘Door de gestelde strenge veiligheidseisen en daarmee gemoeide kosten vinden sommige tankstations de investering bij een nieuwe keuring te hoog om een LPG pomp aan te houden. Dit geldt met name voor tankstations rondom woonwijken.’

‘Het goede nieuws is dat LPG-rijders niet hoeven te stressen om een LPG tankstation te vinden. Ten eerste is er een goed bestaand netwerk met bijna 1300 LPG tankstations in Nederland. Ten tweede wordt er automatisch overgeschakeld op benzine tot je weer LPG tankt.’

 

Wij zijn een gedeelte van de oplossing die bij kan dragen aan een schoner leefmilieu en het behalen van de klimaatdoelstellingen. Samen kunnen we de mindset veranderen.

Wat als de overheid zijn kans niet pakt om LPG te beschouwen als een van de oplossingen voor een beter milieu?

Van Aerle voorziet dat de CO2 target emissie-uitstoot in 2050 niet wordt gehaald als we niet samen optrekken. ‘Met rijden op LPG is er een grotere kans dichter bij de doelstelling te komen. Wij alleen zijn niet de oplossing. Wij zijn een gedeelte van de oplossing die bij kan dragen aan een schoner leefmilieu en het behalen van de klimaatdoelstellingen. Want het is ook zo dat niet iedereen het budget heeft om elektrisch te rijden. De overheid sluit een grote groep mensen buiten wanneer alleen elektrisch rijden wordt gestimuleerd.

Focus op bestaande wagenpark

De bestaande markt bestaat uit bijna 8 miljoen benzineauto’s die nog 8 tot 10 jaar in omloop blijven. Volgens Van Aerle ligt daar een gigantisch potentieel om deze auto’s om te bouwen naar LPG. Mensen besparen op brandstofkosten en ontlasten het milieu op het gebied van CO2, fijnstof en stikstof.

‘Ik geloof dat dit mensen gaat inspireren als ze bewust worden gemaakt hoe zij hun structurele positieve bijdrage kunnen leveren aan een schoner milieu. Als we nu mensen de kans bieden om zich te oriënteren op alle aangeboden opties, zoals elektrisch, waterstof of op LPG rijden, is het voor hen makkelijker om een keuze te maken die echt bij hun leefstijl en budget past. De overheid moet deze opties gelijke kansen geven’

De toekomst van LPG

Van Aerle ziet dat autofabrikanten aan het shiften zijn. Renault en Dacia leveren nu af-fabriek auto’s op LPG en zijn daar succesvol mee.

‘Prins levert al brandstofsystemen die transport vergroenen. Er wordt ook op kleine schaal Bio-LPG geleverd. Dit is de nóg schonere en duurzamere variant gemaakt van plantaardige of dierlijke resten, oliën of vetten. Ook worden op dit moment andere alternatieve brandstoffen ontwikkeld en getest. Hier zal de komende tijd nog meer in geïnvesteerd moeten gaan worden. Maar die investeringen kunnen alleen gedaan worden als er sprake is van een langetermijnvisie en consistent beleid. Niemand gaat een grote investering aan als een overheid om de 3 jaar switcht van beleid. Dat is verwarrend en te risicovol voor de ondernemer.’

Nederland heeft een zwalkend beleid, dat maakt investeren meer risicovol.

LPG is in omringende landen populairder dan in Nederland. Van Aerle legt uit dat landen als Turkije, Polen, Italië en Duitsland een langetermijnvisie hebben ontwikkeld. Daar is het gebruik van LPG veel hoger. Deze landen hebben ingezien dat LPG een goede oplossing is die bijdraagt aan schonere lucht.

‘Ook hebben we te maken met eenzijdige overheidsstimulering de laatste jaren van elektrisch rijden en voorheen van dieselvoertuigen. De leasemarkt voor LPG is destijds verloren gegaan.’  

Volgens van Aerle heeft Nederland een zwalkend beleid. ‘Een voorbeeld: in 2030 wil Burgemeester Halsema in Amsterdam alleen nog maar elektrisch vervoer toestaan. Graag zou ik de berekening willen zien hoe zij dat voor elkaar gaat krijgen om alles te elektrificeren.’ 

Recent is ook weer gebleken dat het Amsterdamse en zelfs het Nederlandse elektriciteitsnet niet opgewassen is tegen het snel groeiende stroomverbruik en de overgang op duurzame energie.

‘Elektrificeren is een stukje van de oplossing maar we moeten ook ruimte bieden aan andere alternatieven willen we het klimaatdoel behalen.’

 
Leuk iedereen een Tesla, maar er zijn weinig mensen die zonder subsidie een Tesla kunnen betalen.

Van Aerle vertelt dat men zich maar weinig realiseert hoeveel mensen écht de touwtjes aan elkaar moeten knopen. Autorijden moet voor hen ook betaalbaar en mogelijk blijven.

‘Mensen die het kunnen betalen, laat die gewoon een Tesla of andere elektrische auto kopen. Mensen met een kleiner budget, laat die op LPG rijden.’

0% emissie met elektrische auto’s

‘Het is heel makkelijk om nu te roepen, 0% uitstoot door elektrisch te gaan rijden. Maar de infrastructuur is nog niet op orde. Het proces wat voorafgaat aan elektrisch rijden wordt niet meegenomen. Een elektrische auto op batterijen is in gewicht honderden kilo’s zwaarder dan een auto op benzine. Dit veroorzaakt extra slijtage aan de wegen.
En er wordt nog steeds kobalt gebruikt voor in de accu. Kobalt wordt in Congo gewonnen waar nog kinderen onder gevaarlijke werkomstandigheden in de mijnen werken. Dat wil eigenlijk niemand horen. Als je iets gaat vergelijken, dan wel graag naar waarheid rekening houdend met het gehele proces.’  

Ik roep de auto-industrie, alle LPG-leveranciers en vooral de nationale- en regionale overheid op om samen te werken voor een sneller en effectiever resultaat.

 

Samen meer impact

Prins voert zelf al jaren diverse campagnes om het rijden op LPG te promoten. ‘Om de klimaatdoelstelling te bereiken zijn alle opties nodig. Ik roep de auto-industrie, alle LPG-leveranciers en vooral de nationale en regionale overheid op om samen te werken voor een sneller en effectiever resultaat. De overheid dient ons met name te ondersteunen met erkenning en consequente, eerlijke regelgeving om LPG als transitiebrandstof in te kunnen blijven zetten.’  

Geef ons Fair play! Vergeet LPG niet.

✓ Neem LPG op als schone brandstof in de energiemix.

✓ Consistent beleid voor de langere termijn over de regeerperiode heen.

✓ Benut het potentieel van LPG binnen het bestaande wagenpark om CO2 uitstoot direct te verminderen.

✓ Behoud van een eerlijk speelveld. Geen verstoring in de markt. Kies niet op voorhand slechts één technologie. Neem alle oplossingen mee!

✓ Erkenning milieuvoordelen (Bio-)LPG als ​​duurzame en hernieuwbare energiebron.