LPG G3 Installatie

Omdat LPG (autogas) minder schadelijk voor het milieu is dan benzine of diesel wordt het gebruik gestimuleerd door de Nederlandse overheid met de G3-regeling. Men spreekt dan van een LPG G3-installatie of systeem. 

Met een G3-installatie krijgt u als eigenaar een korting op de wegenbelasting voor LPG. G3 staat voor de 3e generatie autogassystemen. Een G3-installatie is een gecertificeerde gasinstallatie die in aanmerking komt voor de G3-regeling vanwege het groenere karakter.

Automerken G3:

Wanneer kan ik gebruik maken van G3?

Per 1 januari 2015 heeft de Nederlandse overheid de R115 certificering ingevoerd. De R115 is de opvolger van de G3-regeling: een Europese richtlijn voor de LPG-inbouw. In de R115 worden aan de producent van het LPG-systeem eisen gesteld met betrekking tot emissienormen, documentatie en kwaliteitsnormen. Wanneer aan deze eisen wordt voldaan, ontvangt u als LPG-rijder ook korting op de wegenbelasting.

Dit betekent dat auto's met een bouwjaar van 2015 of jonger vallen onder de R115-regeling en auto's van 2014 of ouder onder de G3-regeling.