Een Prins systeem voor maritieme toepassingen

De maritieme markt bevat een grote variatie aan vaartuigen, applicaties, manieren van aandrijving en werkgebieden. Reeds decennia zijn tweetakt motoren de standaard aandrijving geweest voor vaartuigen en deze zijn inmiddels ook één van de ergste vervuilers op het water geworden. Volgens een onderzoek stoot een 70pk tweetakt buitenboord motor in één uur evenveel koolwaterstof uit als een nieuwe auto na 8000 kilometer. 

Het resultaat is dat de Noord Amerikaanse en Europese wetgeving omtrent maritieme motoremissies constant herzien wordt en naar verwachting zullen steeds hogere emissie standaarden wettelijk vastgelegd worden. Prins heeft verscheidene zeer belangrijke componenten ontwikkeld die voor LPG en CNG applicaties voor diverse twee- en viertakt motoren gebruikt kunnen worden.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie.

Prins autogas LPG CNG LNG maritiem scheepvaart