Pers

Publicaties uit de oude doos

09-10-2009 Persbericht Stichting Autogas Nederland

LPG-branche laakt ongenuanceerde uitlatingen Diederik Samsom


PvdA-kamerlid slecht geïnformeerd over alternatieve brandstof "autogas"

De LPG-branche heeft geen goed woord over voor de uitspraken van PvdA-kamerlid Diederik Samsom, die hij afgelopen zaterdagavond tijdens een vraaggesprek met presentator Felix Meurders in het VARA-programma “KASSA” heeft gedaan.

Volgens Samsom zou de overheid het rijden op LPG (autogas) niet stimuleren omdat LPG gevaarlijk zou zijn. En dan niet het rijden op het LPG zelf, maar het bevoorraden van tankstations en dan met name in drukbevolkte gebieden.

Voorzitter Kees Goudberg van de Stichting Autogas Nederland (SAN): "Waarschijnlijk is het de heer Samsom ontgaan dat er in juni 2005 na het uitvoeren van de zgn. Ketenstudie waarbij werd onderzocht hoe gevaarlijk het transport van chloor, ammoniak en LPG is, met de toenmalige staatssecretaris voor Milieuzaken Pieter van Geel een convenant is afgesloten. In dit convenant zijn afspraken vastgelegd over aanvullende veiligheidsvoorzieningen zoals het aanbrengen van hittewerende bekleding op tankauto’s die autogas vervoeren, waardoor de gevolgen van een eventuele calamiteit sterk worden gereduceerd en LPG mag blijven. Sterker nog, Van Geel liet destijds zelfs aantekenen dat de overheid deze minder milieubelastende brandstof niet kan missen in haar strijd tegen de steeds slechter worden luchtkwaliteit boven Nederland".

Goudberg is het gezeur over het onveilig zijn van LPG, waaraan ook provincies en gemeenten zich schuldig maken, dan ook meer dan beu. "Samsom propageert in het programma wel het gebruik van aardgas als brandstof. Alsof daar geen risico's aan verbonden zijn".
Volgens Goudberg is er geen samenleving mogelijk zonder risico's. Dat geldt onder andere voor deelname aan het verkeer en voor het maken van vliegreizen. Ook daarbij lopen wij risico's, terwijl wij er toch mee doorgaan.

Dat Samsom niet goed op de hoogte is van wat er op het gebied van LPG (autogas) gaande is, getuigt zijn opmerking dat er in het buitenland nauwelijks LPG getankt kan worden.
Goudberg: "Blijkbaar heeft hij ook gemist wat de ontwikkelingen in de ons omringende landen zijn. Zo is in Duitsland de markt de afgelopen jaren bijvoorbeeld sterk gegroeid en is het aantal verkooppunten voor LPG sinds 2004 van 400 naar meer dan 5.000 spectaculair toegenomen”.

SAN-voorzitter Goudberg hoopt dat men alle vooroordelen tegen LPG nu eens laat varen en dat er eindelijk erkenning van de overheid komt voor LPG als brandstof die behalve goedkoop, ook nog eens veel minder belastend is voor het milieu. Want behalve dat auto’s die op LPG (autogas) rijden 10 tot 15% minder CO2 uitstoten dan auto’s die op benzine rijden, worden er daarnaast vrijwel geen roetdeeltjes uitgestoten en is de uitstoot van NOx veel minder dan bij auto’s die op diesel rijden.

Goudberg begrijpt dan ook niet dat de overheid niet meer stimulerende maatregelen inzet. Terecht bleef Felix Meurders het Kamerlid tijdens de uitzending bestoken met de vraag waarom LPG-rijders meer wegenbelasting moeten betalen. Een vraag waarop hij het antwoord schuldig bleef.

Goudberg: “Dat valt ook nauwelijks uit te leggen. Want hoe verklaar je als regering nou dat een minder milieubelastende brandstof als LPG, welke dankzij een landelijk dekkend netwerk van ca. 2.000 stations zeer goed verkrijgbaar is, niet wordt ondersteund terwijl andere brandstoffen zoals bijvoorbeeld aardgas, dat op slechts enkele tientallen verkooppunten verkrijgbaar is, wel wordt ondersteund”.


17-06-2009 Artikel De Telegraaf

Benzineprijs boven 1,50 euro!

 

AMSTERDAM - De benzineprijs is vandaag door de 1,50 euro per liter grens heen gebroken en staat nu op 1,501 euro. Op 1 januari van dit jaar was de benzineprijs nog 1,21 euro p/l, aldus consumentencollectief www.UnitedConsumers.com . In de eerste 6 maanden van 2009 is de benzineprijs ruim 25 eurocent per liter gestegen, zo merkt de site op.

"Diesel en LPG doen vooralsnog maar zeer beperkt mee aan de prijsstijging in de eerste helft van 2009. Diesel is pas de laatste maand zo'n 10 eurocent gestegen, terwijl LPG bijna niet in prijs in verandert sinds begin dit jaar," aldus Paul van Selms van de site.

"De grote boosdoener van de stijgende benzineprijzen is de dure olie. Een vat ruwe olie wisselt nu voor ruim 70 dollar van eigenaar, terwijl dat begin dit jaar voor een prijs onder de 40 dollar was. Met de huidige ruwe olie prijzen zitten we op een niveau uit de jaren 2006 en 2007, en daar past helaas een prijsniveau van 1,50 euro voor een liter benzine bij," aldus van Selms.

 


25-11-2008 Persbericht Stichting Autogas Nederland

Autogasprijs spectaculair gedaald

Voordeel autogas loopt steeds verder op


AMSTERDAM, 21 november 2008 – Rijden op autogas (LPG) wordt steeds aantrekkelijker. De adviesprijs voor autogas bevindt zich op het laagste niveau sinds begin 2007! Mede daardoor blijft het aantal LPG-installaties dat wordt ingebouwd sterk stijgen.

Ondanks de accijnsverhoging met 1,8 eurocent per 1 juli jl., bevindt de adviesprijs voor autogas zich momenteel op het laagste niveau sinds begin 2007. Daarnaast is het verschil in prijs tussen benzine en diesel aanzienlijk. U betaalt gemiddeld de helft van wat u voor een liter diesel betaalt. Door de hoge literprijs en duurdere aanschaf (BPM) is een dieselauto nu pas vanaf zo'n 40.000 kilometer per jaar voordeliger dan een vergelijkbare benzine auto. Rijden op autogas is vanaf zo'n 12.000 kilometer per jaar voordeliger dan op benzine - en volgens de SAN altijd voordeliger dan rijden op diesel. Nu het economisch wat minder gaat, is dat voor velen een goede reden om over te stappen op autogas. Jaarlijks kunnen daarmee honderden Euro's worden bespaard!

In oktober 54% meer personenauto's op autogas!
De stijging van het aantal LPG-installaties dat wordt ingebouwd zet door. In oktober werden er t.o.v. dezelfde maand vorig jaar 54% meer installaties ingebouwd. Daarmee komt de stijging januari t/m oktober van dit jaar maar liefst op 41%!

Ook het milieu profiteert
Autogas is niet alleen goedkoper, maar ook minder belastend voor het milieu. Zo heeft autogas tot 15 % lagere CO2-uitstoot in vergelijking met benzine, is er vergeleken met diesel geen uitstoot van fijnstof (roet) en is de uitstoot van stikstofoxide (NOX) fors lager dan die van benzine en diesel. Ook als schonere brandstof is autogas dus een prima alternatief voor benzine of diesel.

Binnen de EU moet de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s in 2012 zijn beperkt tot gemiddeld 120 gram per kilometer. Door het leveren van auto’s die geschikt zijn voor autogas, kan de auto-industrie relatief eenvoudig een significante stap maken in de goede richting. Ford levert in Duitsland en waarschijnlijk binnenkort ook in Nederland, de Focus en C-Max modellen ook als autogasvariant. Volkswagen gaat de nieuwe versie van Europa’s meest verkochte auto, de Golf VI, af fabriek leveren in autogasuitvoering. Hierdoor zal het aandeel van autogas auto’s in het totale wagenpark naar verwachting nog sterker stijgen.


27-08-2008 Persbericht Stichting Autogas Nederland

Inbouw autogassystemen bijna verdubbeld!


Autogas als kostenbesparing voor huidige auto
De prijzen aan de pomp van benzine en diesel zijn de afgelopen maanden naar recordhoogte gestegen. Verwacht wordt dat de prijzen de komende maanden nog verder zullen stijgen. Omdat de prijs van autogas (LPG) minder hard is gestegen dan die van benzine en diesel, stappen steeds meer automobilisten over op deze relatief goedkope en minder milieubelastende brandstof om zodoende de kosten van het autorijden te drukken.
In juli lieten 2.269 automobilisten een autogassysteem in hun (benzine) auto inbouwen. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van dezelfde maand in 2007.

Autogas als brandstofkeuze voor de volgende auto
Voor veelrijders was diesel de afgelopen jaren een vrijwel vanzelfsprekende brandstofkeuze. Door de extreem hoge dieselprijs en de hogere aanschafprijs (BPM) is een dieselauto echter pas vanaf zo’n 35.000 kilometer per jaar voordeliger dan een vergelijkbare benzine auto. Rijden op autogas is nu echter al vanaf zo’n 12.000 kilometer per jaar voordeliger dan het rijden op benzine en altijd voordeliger dan rijden op diesel. Uit een onlangs door Automobielmanagement gehouden onderzoek onder autorijders blijkt dat autogas diesel verdringt in de brandstofkeuze bij aanschaf van een volgende auto. Bij 34 procent van de respondenten is autogas de favoriet; diesel blijft steken op 23 procent.

Autogas beperkt de CO2 uitstoot
Ten opzichte van het rijden op benzine reduceert rijden op autogas 10 tot 15 procent van de CO2-uitstoot, daarnaast is de uitstoot van stikstofoxide en fijnstof van een autogasauto aanzienlijk lager tot nihil dan die van een vergelijkbare dieselauto. Binnen de EU moet de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s in 2012 zijn beperkt tot gemiddeld 120 gram per kilometer. Door het leveren van auto’s die geschikt zijn voor autogas kan de auto-industrie relatief eenvoudig een significante stap maken in de goede richting, de eerste tekenen hiervan zijn al zichtbaar. Zo levert Ford in Duitsland en waarschijnlijk binnenkort ook in Nederland, de Focus en C-Max modellen ook als autogasvariant. Volkswagen wil de nieuwe versie van Europa’s meest verkochte auto, de Golf VI, af fabriek gaan leveren in autogasuitvoering.


27-06-2008

Benzine, diesel of toch gas?


Voor de zakelijke rijder die veel kilometers maakt is de keuze voor een diesel niet meer vanzelfsprekend. Door het afnemende prijsverschil tussen benzine en diesel en door fiscale maatregelen schuift het omslagpunt waarop diesel voordeliger is namelijk op. Voor Autodisk was dit reden de site www.benzineofdiesel.nl te lanceren, waarop zakelijke rijders en wagenparkbeheerders kunnen uitrekenen welke brandstofsoort voordeliger is: benzine, diesel of autogas. De bezoeker kiest merk, model en type en vult de looptijd en het jaarkilometrage in. De site selecteert een vergelijkbaar model met een alternatieve brandstof en laat zien wat de maandelijkse kosten van beide uitvoeringen zijn. Het verschil is direct zichtbaar. Indien een benzineauto goedkoper is, heeft dit voor de berijder als bijkomend voordeel dat de aanschafprijs lager ligt dan de dieseluitvoering, wat gunstig is voor de fiscale bijtelling.


09-06-2008

Klokje rond: BMW 735i Executive op LPG

Een vette BMW 7-serie en dan nog op gas ook! Willem Ellemeet kocht in 2005 een drie jaar jonge 735i en liet er meteen een Prins VSI-installatie inbouwen. De teller is nu de twee ton gepasseerd en inmiddels staat er een prachtige 750i van 2006 klaar om het stokje over te nemen. Inderdaad, ook met een Prins VSI-LPG installatie. Autoweek neemt de Zeven van 2002 onder de loep.

Klik hier voor een video-reportage over de BMW op LPG


Download het artikel uit Autoweek Juni 2008 - Pagina 1


Download het artikel uit Autoweek Juni 2008 - Pagina 2


Download het artikel uit Autoweek Augustus 2005


19-05-2008 Artikel Pompshop Mei 2008

'Provincies en gemeenten moeten om'

Imagoprobleem LPG bij lokale overheden

“LPG is naast aardgas de meest schone brandstof die op dit moment beschikbaar is en via een landelijk dekkend netwerk van een kleine tweeduizend tankstations goed verkrijgbaar is”, stelt voorzitter Kees Goudberg van de Stichting Autogas Nederland (SAN). In deze stichting zijn de twee grootste autogasleveranciers BK GAS en LP GAS verenigd. Volgens Goudberg is ‘CO2’ het modewoord in de huidige discussie rond nieuwe brandstoffen. “Autogas is minder milieuvervuilend, want het stoot minder CO2 uit dan benzine en minder NOx dan benzine en diesel. Vaak wordt vergeten dat LPG nauwelijks roetdeeltjes uitstoot. Uit een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu uit 2005 blijkt dat jaarlijks duizenden mensen vroegtijdig overlijden als gevolg van het inademen van fijnstof.”


Download het complete artikel uit Pompshop Mei 2008.


05-05-2008 Artikel Algemeen Dagblad

Dieselen loont pas bij 35.000 km per jaar, lpg bij 15.000

Consumenten die een dieselauto aanschaffen, moeten met de huidige brandstofprijzen ongeveer 35.000 kilometer per jaar afleggen voordat zij de hogere aanschafprijs en de hogere wegenbelasting gaan terugverdienen. Van Selms wijst erop dat LPG al vanaf 15.000 kilometer per jaar voordeliger is dan benzine, hogere aanschafprijs en belasting wederom meegerekend. “Van diesel wint LPG het altijd, als je enkel kijkt naar de portemonnee.”


Download het complete artikel uit het Algemeen Dagblad 5 Mei 2008.


21-03-2008 Persbericht Stichting Autogas Nederland

Prijsverschil tussen autogas en diesel historisch groot
Voordeel autogas loopt snel op


AMSTERDAM, 21 maart 2008 – rijden op autogas, oftewel lpg, wordt in sneltreinvaart nóg aantrekkelijker. De prijs van een liter autogas is sinds begin dit jaar gedaald met 3,5 %, terwijl benzine en diesel door de stijgende olieprijzen alleen maar duurder zijn geworden. Het prijsverschil tussen autogas en diesel is nog nooit zo groot geweest. Auto-importeurs en autofabrikanten stimuleren dan ook in toenemende mate het gebruik van autogas.

Sinds 1 januari dit jaar is een liter diesel 7,5 % duurder geworden. Daarentegen is de prijs van een liter autogas juist met 3,5 % gedaald. Gemiddeld kost een liter autogas aan de pomp op dit moment zo’n € 0,64, terwijl een liter diesel uitkomt op € 1,30 en een liter benzine zelfs op € 1,53. Voor de autogas rijder betekent dit een voordeel aan de pomp van minimaal € 40,- op iedere volle tank. En; hoe meer kilometers, hoe groter de besparing.

Voordeliger en schoner
Autogas is aanzienlijk voordeliger dan andere brandstoffen, omdat nauwelijks accijns wordt geheven vanwege de gunstige milieu effecten. Door de lage literprijs van autogas weegt overstappen op autogas al met ongeveer 12.000 kilometer (afhankelijk van merk en type auto) op tegen de aanschafprijs van een autogas installatie en de iets hogere wegenbelasting.
Autogas is niet alleen goedkoper, maar ook minder belastend voor het milieu. Zo heeft autogas tot 15 % lagere CO2-uitstoot in vergelijking met benzine, is er vergeleken met diesel geen uitstoot van fijnstof (roet) en is de uitstoot van stikstofoxide (NOX) fors lager dan die van benzine en diesel. Ook als schonere brandstof is autogas dus een prima alternatief voor benzine of diesel.

Inbouw autogas installaties neemt toe
De voordelen van autogas worden ook door de consument steeds meer opgemerkt, zo blijkt uit de toename van het aantal autogas installaties dat in auto’s wordt ingebouwd. Vorig jaar december zijn er bijvoorbeeld 32 % meer installaties ingebouwd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ook autofabrikanten en auto-importeurs stimuleren in toenemende mate het gebruik van autogas. Diverse merken bieden kopers een flink voordeel bij de inbouw van autogas installaties. En met succes. Zo heeft Renault dankzij een actie in 2007 veruit de meeste auto’s met autogasinstallaties verkocht. Kia heeft een aantrekkelijk aanbod voor autogas rijders en Citroën houdt sinds enkele maanden eveneens een autogasactie: bij de aanschaf van één van de C4-modellen of een Xsara Picasso kost een Eurogas lpg-onderbouwinstallatie slechts 295 euro. Ook autofabrikanten die voorheen niet ondersteunden, nemen nu stappen. Zo biedt Ford in Duitsland nu een aantal modellen af-fabriek aan met een autogas installatie.


05-2007 ANWB Persinformatie

LPG-auto's hebben lage CO 2 -uitstoot

LPG-auto’s hebben een verrassend lage uitstoot van CO2, het broeikasgas dat klimaatverandering veroorzaakt. Een onderzoek van de ANWB leert dat overschakelen op LPG tot 10% minder CO2-uitstoot kan leiden. De ANWB pleit ervoor dat autofabrikanten hun modellen optimaliseren voor achteraf-montage van LPG-installaties, dan wel hun modellen van fabriekswege op LPG-gebruik te leveren.

De ANWB heeft samen met Europese zusterclubs in het kader van de jaarlijkse Ecotest ruim 90 nieuwe auto’s getest op hun uitstoot van schadelijke gassen en CO2. Daaronder waren drie auto’s op LPG. Daarnaast zijn op verzoek van de ANWB nog eens twee auto’s op LPG onder de loep genomen; de Renault Mégane 1.6 16V LPG en het nieuwste model Opel Astra 1.8 LPG. Er is een vergelijking gemaakt van de uitstoot van koolmonoxide (CO), koolwaterstoffen (HC), stikstofoxiden (NOx) en roet (PM) en de uitstoot van kooldioxide (CO2) bij rijden op benzine en bij rijden op LPG.
Over de EcoTest wordt vanaf morgen gepubliceerd. Nadere details over de geteste LPG-auto’s vindt u in de nieuwe ANWB-krant van 24 mei . En vanaf die datum ook op anwb.nl

LPG-installaties worden vrijwel altijd achteraf ingebouwd, soms al door de fabrikant zelf. De fabrikant optimaliseert de motor van zijn modellen echter nooit op LPG-gebruik, dat bijvoorbeeld een hogere compressieverhouding mogelijk maakt. Zo’n optimalisatie kan leiden tot een gunstiger verbruik en nog lagere CO2-uitstoot. Maar ook tot een schonere verbranding via een aangepast motormanagementsysteem. LPG-auto’s worden dan wellicht evengoed of misschien zelfs beter dan aardgas-auto’s, waarvan de verwachtingen hooggespannen zijn.
De achterafmontage van goede en goed-afgestelde LPG-installaties, op auto’s, die daar van fabriekswege beter op voorbereid zijn, is wellicht een beter haalbare optie. Dit omdat de markt voor LPG in Europa wellicht te beperkt is om speciale LPG-modellen uit te brengen.


22-03-2007 Perbericht Stichting Autogas Nederland

Nederlanders willen schonere auto’s
Overheid moet milieu fiscaal meer stimuleren

AMSTERDAM, 22 maart 2007 – De Nederlandse bevolking maakt zich grote zorgen over het milieu. Luchtvervuiling door het verkeer wordt door 67% van de bevolking gezien als bedreigend voor de gezondheid, zo blijkt uit onderzoek dat de Stichting Autogas Nederland begin maart liet uitvoeren. Tweederde vindt een eventuele verplichting om een milieuvriendelijkere auto aan te schaffen geen probleem. Driekwart vindt dat de luchtkwaliteit beter moet worden, omdat deze als bedreigend voor de gezondheid wordt ervaren. Terwijl nu maar 3% van de automobilisten op autogas rijdt, geeft 33% aan over te willen stappen naar deze milieuvriendelijkere brandstof. Autogas (LPG) is schoner voor het milieu. De uitstoot van CO2 neemt tot 15% af en de C1 van Citroën is zelfs de eerste auto met een autogassysteem die revolutionair door de 100 gram per kilometer barrière breekt. Autogas is daardoor de meest logische brandstof om het milieu te sparen.

De Stichting Autogas Nederland heeft een onderzoek laten uitvoeren over de milieugevoeligheid in ons land. Het blijkt dat de bevolking het milieu belangrijker vindt dan verondersteld mocht worden met zoveel auto’s op de weg. Echter, de toestand van het milieu is onder Nederlandse automobilisten wel degelijk reden tot zorg. Slechts 11% maakt zich hierover geen zorgen. De reden waarom men zich zorgen maakt over de toestand van het milieu, is mede omdat men deze als bedreigend voor de gezondheid ervaart. Opvallend is dat diegenen die veel kilometers rijden zich minder ongerust maken over het milieu dan anderen. De industrie en het verkeer worden beschouwd als de grootste milieuvervuilers.

Driekwart van de Nederlanders vindt dat de luchtkwaliteit moet verbeteren en daar worden ook oplossingen voor aangedragen. Zo vindt 82% dat het aandeel ‘schone’ auto’s in Nederland groter moet worden. Ook kan het gebruik van het schonere autogas volgens 60% een behoorlijke verbetering van de luchtkwaliteit opleveren. Bijna iedereen is van mening dat de overheid ‘schone’ auto’s meer zou moeten stimuleren. Maar bij de aanschaf van auto’s wordt nog te weinig rekening gehouden met het milieu. Prijs, veiligheid, comfort, verbruik en het merk winnen het nog van het milieu, maar daar tegenover staat, dat als de prijs hetzelfde is, driekwart van de kopers kiest voor de schoonste auto. Ook tegen het verplicht stellen van aankoop van de meest milieuvriendelijke auto (bij geen prijsverschil) heeft tweederde geen enkel bezwaar.

Autogas is de meest logische brandstof die ingezet kan worden om het milieu te sparen. Schadelijke roetdeeltjes kom je er niet in tegen en de CO2 uitstoot komt met de Citroën C1 zelfs al onder de magische grens van 100 gram per kilometer. Dat betekent dat door op autogas te rijden er tot 15 procent minder aan CO2 in de lucht komt. Bovendien is autogas op dit moment de minst milieubelastende brandstof die landelijk goed verkrijgbaar is. Autogas kan namelijk getankt worden bij meer dan 2.000 tankstations in heel Nederland.


02-2006 4WD Auto-Magazine

Mensen met grootste grijns op het gezicht rijden op LPG

Na een flinke dip zien we het gebruik van LPG de laatste tijd weer flink toenemen. Debet daaraan zijn natuurlijk de prijzen die we momenteel aan de pomp moet afrekenen voor benzine en diesel. Voorafgaand aan deze exhorbitante prijzen op de digitale prijsrol van de pompen overwoog de regering zelfs om het gebruik van LPG in auto's af te schaffen."Het zou te gevaarlijk zijn", zo werd als reden opgegeven. Klinkklare onzin natuurlijk, want ongelukken met LPG komen niet, of nauwlijks voor.


Download het artikel uit 4WD Auto-magazine.


31-08-2005 Auto Week

BMW 735i Executive op LPG

Waarschijnlijk is Willem Ellemeet de enige die in een nieuw model BMW 7-serie op gas rijdt. In die welstandklasse speelt de benzineprijs toch geen rol ? Maar zijn ervaringen met zijn vorige auto waren zo goed, dat hij weer voor LPG koos. Reden om hierin te duiken.


Download het artikel uit Auto Week.


20-08-2005 Telegraaf

HOGE BENZINEPRIJS LEIDT TOT RUN OP LPG-OCCASION

De torenhoge benzineprijzen leiden tot een spectaculaire groei van de vraag naar gebruikte auto’s met een lpg-installatie.

Sinds het kabinet afgelopen voorjaar besloot het rijden op het veel goedkopere autogasniet met extra accijnzen te belasten, speuren Nederlanders stad en land af naar tweedehandswagens die zijn voorzien van een lpg-installatie.
Een liter autogas kost momenteel slecht circa veertig eurocent terwijl voor een liter loodvrij al snel 1,55 euro moet worden neergeteld.
Bij de populaire vraag- en aanbodsite Speurders.nl op internet is lpg inmiddels zelf de meest gebruikte zoekterm, zo wees onderzoek afgelopen week uit.
De zoekmachine van de verkooppagina krijgt 1.6 miljoen zoekopdrachten per etmaal te verwerken, in de maand juli werd dagelijks gemiddeld 14.000 keer het woord lpg in het zoekveld ingetypt.

Daarmee is de auto met een gastank een gewilder zoekopject dan meubels, rijwielen en seizoensproducten als boten en tenten. In januari werd nog 6850 maal per dag naar voertuigen gezocht met een lpg-installatie, sinds april is dit aantal plotseling meer dan verdubbeld tot het huidige aantal zoekopdrachten van 14.600. “Hieruit kunnen we concluderen dat de kopers van tweedehands voertuigen massaal de overstap maken naar gas als brandstof”, aldus Speurders-manager Niels Vrijhoeven. Ook de zoekterm LPG G3, die staat voor de nieuwste generatie autogasinstallatie, en die dankzij een aantrekkelijk belastingvoordeel goedkoper is dan de meer vervuilde autosystemen, is uiterst populair. “Afgelopen week verdrong deze zoekopdracht alle andere”, zegt Vrijhoeven. Hij heeft nog geen beeld over het aantal auto’s op gas dat daadwerkelijk is verkocht aan zoekers.
Op de advertentiesite worden momenteel zo’n 141.000 gebruikte auto’s te koop aangeboden.


05-02-2005 Bovagkrant

Autoverkoper breekijzer voor LPG-branche

Alleen een autoverkoper kan een consument bewegen om over te stappen op LPG. Dat blijkt uit een onderzoek dat BOVAG heeft laten uitvoeren.

BOVAG heeft Richard Joosten, student Service & Retailmarketing, laten uitzoeken hoe consumenten over LPG denken.
Uit het onderzoek blijkt dat de voorkeur van consumenten voor een bepaalde brandstof vooral wordt bepaald door aspecten als comfort en prestaties.
Onder comfort valt ook de ruimte die een autogastank in bezit neemt en de tijd en moeite die het kost een LPG-tank te laten inbouwen.
Het financiële voordeel en het milieuvoordeel van LPG vindt een groot deel van de autokopers geen reden om daadwerkelijk over te stappen naar dit systeem.
Dat wil zeggen, als ze überhaupt al op de hoogte zijn van de voordelen.
Benzine- en dieselrijders zijn volgens het onderzoek vaak niet goed geïnformeerd over van de voordelen van autogas.

Boodschap

De definitieve brandstofkeus hangt erg af van het advies van de verkoper.
De boodschap van de verkoper bepaalt volgens het onderzoek namelijk voor een groot deel de intentie van de consument.
‘Omdat het voor zowel de veelrijdende automobilist als voor het autobedrijf
(financiële) voordelen biedt om voor autogas te kiezen, is de aanbeveling richting het verkoopkanaal om meer te doen aan het vergroten van kennis over de financiële omslagpunten en de up-to-date producteigenschappen van het brandstofsysteem autogas’, concludeert het onderzoek.
Het is volgens hetzelfde rapport aan de autogasbranche om, van  werkplaats- tot importeursniveau, alle vooroordelen over LPG weg te nemen.
Campagnes gericht op de consument zijn stukken minder effectief, de autoverkoper is het breekijzer voor de LPG-branche.
Mensen die al op LPG rijden, zijn volgens het onderzoek bijzonder overtuigd van hun keus.


03-06-2004 Auto Wereld

In het belgisch blad Auto Wereld staat een vergelijkingstest van een Range Rover V8 LPG ( met VSI ) t.o.v. Range Rover Td6 Diesel.


Download het artikel uit Auto Wereld.


28-05-2004 Automobiel Management

De democratisering van autogas
Marktbreed LPG-inbouwconcept VSI Universeel steeds belangrijker voor Prins

door Maarten Molenaar

De telefoon gaat bij Jan Pouls, directeur van Pouls Autotechniek in het Noord-Limburgse Baarlo. Aan de telefoon een zuidelijke BMW-dealer die in de showroom een kandidaat-koper heeft voor een auto - mits die op LPG kan worden gezet. Probleem: het model is niet in ontwikkeling genomen door de heren autogassysteemfabrikanten.

De oplossing is echter nabij. Als VSI Universeel-specialist van Prins Autogassystemen kan  Pouls toch een gasinstallatie koppelen met de betreffende BMW. Iedereen blij: de dealer verkoopt de auto, zijn klant kan toch LPG rijden en Pouls heeft een aardige inbouwklus.
“Zonder VSI Universeel had die dealer de transactie nooit gesloten”, blikt Pouls terug. “Het  systeem maakt bijna altijd een match mogelijk. Zoals je ziet kan dat bij de verkoop van een wagen net het laatste zetje geven.”
VSI staat voor Vapour Sequential Injection. Het systeem is geïntegreerd met het motormanagementsysteem, is EOBD-compatibel en behalve met LPG ook toepasbaar met CNG en waterstof. Pouls Autotechniek is een van de zes inbouwbedrijven die na een intensieve training nu in eigen beheer VSI Universeel mogen toepassen. In de zomer van 2002 maakte het Baarlose bedrijf deel uit van een driekoppig gezelschap dat namens Prins een pilot ging draaien. Na een evaluatie kwamen er nog drie inbouwers bij. Voorzien zijn met ingang van 2004 de provincies Noord-Holland (Autotronic, Zwaagdijk), Zuid-Holland (Garage Rijnzicht, Katwijk aan de Rijn), Utrecht (Auto Gas Smorel, Zeist), Noord-Brabant (Autobedrijf Jos van Dartel, Den Bosch), Gelderland (Agatech, Eck en Wiel) en Pouls Autotechniek in Limburg.
Op termijn wil Prins Autogassystemen in iedere provincie één VSI Universeel-dealer hebben. Meer ook niet, zegt Salesmanager Jasper van Sambeek. “Wil je dit concept goed in de markt zetten als dealer dan moet je het inbouwen ervan vaker dan eens in de maand doen, anders verlies je je vaardigheid. Daarom moet het aantal inbouwers beperkt blijven, om zo de kwaliteit van installatie op het hoge niveau te  behouden. 

Op termijn wil Prins Autogassystemen in iedere provincie één VSI Universeel-dealer hebben. Meer ook niet.

VSI Universeel is door Prins Autogassystemen gelanceerd naast de dedicated-systemen, waarbij een pasklare oplossing is gemaakt voor een bepaalde auto. Dat ‘pasklaar’ moet letterlijk worden genomen, want de computer, steuntjes en dergelijke hulpmiddelen zijn maatwerk. De Nederlandse markt kent circa vijftig adressen waar dedicated-systemen kunnen worden ingebouwd.
Een garagist met een wagen waarvoor geen pasklaar Prins-product bestaat wordt  doorverwezen naar een van de universele inbouwers. Ieder van hen heeft een eigen merkspecialisme. Zo is Jan Pouls vertrouwd met BMW en het zwaardere Amerikaanse werk. Met name die laatste categorie auto’s vereist grote, zware tanks, waarvoor Pouls zelf de benodigde steunconstructies bedenkt en construeert.
Door de gezamenlijke inspanningen van het zestal dealers is de applicatielijst voor VSI Universeel snel gegroeid – van de Alfa 156 tot en met de Volvo V70 T5. Belangrijk voordeel van een universeel systeem is gelegen in de geringere commerciële beperkingen. Niet ieder model van het brede Nederlandse wagenpark is immers een hardloper, waardoor het niet rendabel is om voor zo’n wagen een volledig nieuw systeem te ontwerpen. VSI Universeel daarentegen brengt ook bij lage aantallen een passende applicatie binnen handbereik.

Ommezwaai
Volgens Jasper van Sambeek heeft Prins Autogassystemen dankzij de universele lijn haar omzet in 2003 ligt zien stijgen t.o.v. 2002. Voor 2004 verwacht Prins dat de omzet verder zal stijgen door de goede ervaringen van onze klanten hebben met het VSI systeem en de extra belasting op diesel motoren.
Was Nederland twee, drie jaar geleden nog goed voor 75 procent van de Prins-omzet (de rest kwam op het conto van België, Engeland en Frankrijk), momenteel is die verhouding precies andersom. Sterker nog: bij een procent of vijftien houdt het tegenwoordig wel op. In die ommezwaai van thuismarkt naar export speelde VSI Universeel een belangrijke rol, want dankzij de standaardproducten en programmeerbare software hoeft Prins in andere landen niet meer iedere wagen afzonderlijk te testen.
Pouls heeft vertrouwen in het product LPG in het algemeen en VSI Universeel in het bijzonder - daarvoor zijn de voordelen van autogas te evident. Het Europese Emissie Testprogramma toonde enkele maanden terug ondubbelzinnig aan dat er geen brandstof zo schoon is als autogas. Ook de Nederlandse overheid zou, in het licht van Europese milieuverplichtingen, eindelijk eens kleur moeten bekennen.

Armslag
Tot die tijd prijst Pouls zich in ieder geval gelukkig VSI Universeel-dealer te zijn. “Ik ben er flexibeler door geworden. Auto’s waarvoor andere fabrikanten geen systeem willen of kunnen ontwikkelen kan ik nu toch op LPG zetten. Vroeger ging dat niet, ook al wilden klanten het nog zo graag, want voor de wat minder vaak voorkomende Amerikaanse merken en modellen die wij door heel Nederland, België en Duitsland inbouwen, waren gewoon geen autogasinstallaties leverbaar. Met VSI Universeel is mijn armslag een stuk groter geworden.”

Beter LPG
Gesteund door de inbouwstations zet zich tevens in voor de verbetering van de LPG samenstelling. Gezocht wordt naar additieven voor in het LPG die de verzakking van klepzittingen tegen gaan. Steeds meer autofabrikanten leveren motoren waarbij de klepzittingen feitelijk voor LPG gebruik te zacht zijn, waardoor aanzienlijke inwendige motorschade kan ontstaan.


28-04-2004 Eindhovens Dagblad

OPEC WIL HOGERE PRIJS VOOR OLIE

JAKARTA- Het oliekartel OPEC overweegt de bandbreedte van zijn olieprijs te wijzigen. Momenteel streeft de organisatie van elf olieproducerende landen voor een vat olie (van 159 liter) een prijs van 22 tot 28 dollar na, maar de lage dollarkoers zou een olieprijs van ten minste 32 tot 34 dollar rechtvaardigen.
De nieuwe denkrichting van de OPEC werd gisteren naar buiten gebracht door OPEC- voorzitter Purnomo Yusgiantoro in Jakarta, aldus persbureau Bloomberg en de BBC. Enkele leden verwachten dat een verhoging van de bandbreedte de wereldeconomie niet zal schaden, zei Purnomo, die minister van Oliezaken van Indonesië is.
De OPEC- leden, die goed zijn voor 40 procent van de wereldproductie, zijn bezorgd over de lage dollarkoers, omdat die hun koopkracht aantast en de inflatie aanwakkert.
Mocht de OPEC besluiten tot een hogere bandbreedte, wacht de organisatie zeker een confrontatie met de Verenigde Staten. De Amerikaanse regering uitte eind vorige maand al zware kritiek, toen het kartel besloot vast te houden aan een productieverlaging om de olieprijs op een hoog niveau te houden. Steeds meer Amerikanen klagen steen en been over de prijs die zij voor hun benzine moeten betalen. Bij de Nederlandse pomp betalen automobilisten prijzen die zij drie jaar niet hebben gezien.
Ook binnen de OPEC lijkt er onvrede te zijn. Saudi-arabië, dat over de meeste oliereserves beschikt, verklaarde gisteren dat het blijft vasthouden aan een bandbreedte van 22 tot 28 dollar. Een vat Brent-olie (van 159 liter) kost momenteel al bijna 34 dollar op de termijnmarkten, vooral doordat de hartgroeiende economieën van de VS en China een belangrijk deel van de olievoorraden opslurpen. Daarmee schommelt de prijs rond het hoogste niveau in dertien jaar. De zeven rijkste industrielanden, verenigd in de G7, hebben afgelopen weekeinde hun zorgen over de gestegen olieprijs geuit.


16-03-2004 Eindhovens Dagblad

OOSTENRIJK

Elk jaar sterven meer mensen in Oostenrijk door het inademen van uitlaatgassen dan door verkeersongelukken. Dit heeft de Oostenrijkse verkeersorganisatie VCOE gisteren gemeld. Elk jaar sterven 2400 mensen door de uitstoot van dieselgassen, terwijl er jaarlijks ongeveer 950 verkeersslachtoffers vallen. De dieseluitstoot zou ook verantwoordelijk zijn voor veel astmagevallen en rokerslongen.


20-01-2004 : Persbericht

Autogas scoort uitstekend in TNO-rapport over emissies


Stimulering autogas kan grote bijdrage leveren aan verbetering luchtkwaliteit

Uit een onderzoek van TNO Wegtransportmiddelen, waarin de emissies van nieuwe personenauto's op diesel, benzine, aardgas en autogas met elkaar vergeleken zijn, is gebleken dat autogas in Nederland de schoonste autobrandstof is, die over een landelijk dekkend distributienetwerk beschikt. Autogas heeft vergeleken met diesel aanmerkelijk lagere emissies van stikstofoxiden (NOx) en fijn stof; vergeleken met benzine is de uitstoot van CO2 een stuk lager. Meer gebruik van autogas kan dus een flinke bijdrage leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit in ons land.

Het onderzoek van TNO Wegtransportmiddelen is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VROM, de Vereniging Vloeibaar Gas (VVG) en de NGV-Holland, een vereniging die zich bezighoudt met de promotie van aardgas als autobrandstof. Het onderzoek was bedoeld om met het oog op het toekomstige milieu- en verkeersbeleid meer inzicht te krijgen in de emissies van de verschillende soorten autobrandstof. Het TNO-onderzoek maakt deel uit van het Europese Emissie Testprogramma, waaraan ook andere gerenommeerde onderzoeksinstituten in Engeland, Duitsland en Frankrijk hebben meegewerkt. Samen onderzochten zij bijna dertig automodellen, die uitgerust zijn met de modernste motoren en installaties. Dat gebeurde met behulp van een gestandaardiseerde testcyclus, waarin ook de emissies onder normale rij-omstandigheden gemeten werden.

In het onderzoek zijn de effecten van de emissies van de verschillende autobrandstoffen voor de menselijke gezondheid, het milieu en het klimaat onderzocht. Gemeten naar de effecten voor de menselijke gezondheid komt diesel er het slechtst vanaf; met name door de veel hogere uitstoot van stikstofoxiden (NOx), fijn stof (PM) en de bijdrage aan de vorming van smog. Het voordeel van benzine ten opzichte van diesel wordt voor een deel teniet gedaan door de koude start, waar benzinemotoren hoge emissies laten zien. Dat geldt in mindere mate ook voor auto's op aardgas en autogas, die op benzine starten. Aardgas en autogas hebben over het algemeen de schoonste emissies.
Wat betreft de milieu-effecten scoort diesel in alle onderzochte rijstijlen het slechtst. Auto's op benzine en autogas zijn aanzienlijk schoner, behalve bij de koude start. Aardgas toont gemiddeld de beste resultaten, maar de verschillen tussen aardgas en autogas zijn statistisch gezien niet relevant. 
Het klimaateffect van autobrandstoffen is over het algemeen gering en beperkt zich vooral tot de uitstoot van CO2. Die is bij benzine-auto's het grootst; bij dieselauto's en auto's op autogas laag. Het resultaat van autogas wordt enigszins vertekend door de koude start op benzine.

De uitkomsten van het TNO-onderzoek maken duidelijk dat een toename van het gebruik van autogas in Nederland een grote bijdrage kan leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit. De Vereniging Vloeibaar Gas doet daarom een dringend beroep op de overheid om de resultaten van het TNO-onderzoek en het Europese Emissie Testprogramma mee te laten wegen bij de totstandkoming van de Ketenstudie LPG; de nota Foresee 4C; de nota Verkeersemissies, het Nationaal Verkeers- en Vervoers Plan en het Nationaal Milieu Plan, die momenteel in ontwikkeling zijn en die bepalend zullen zijn voor het milieu- en verkeersbeleid in de komende jaren. Tenslotte kan autogas een bijdrage leveren aan vermindering van de uitstoot van CO2 en andere stoffen, die verantwoordelijk zijn voor het broeikaseffect of die schadelijk zijn voor het milieu. Nederland heeft daarover in het kader van het Kyoto-protocol en in Europees verband afspraken gemaakt. Met het huidige beleid worden die doelstellingen echter vrijwel zeker niet gehaald. Het grote voordeel van autogas is, dat Nederland al beschikt over een volledige infrastructuur voor productie, transport en distributie van autogas, waardoor autogas meteen inzetbaar is en zonder extra investeringen voor de samenleving gestimuleerd kan worden.

Recente onderzoeken hebben aangetoond, dat de vervuiling vooral in de stedelijke gebieden ver boven de toegestane norm ligt. In het TNO-rapport wordt opgemerkt, dat de uitstoot van NOx en fijn stof door kleine vrachtwagens en bestelbusjes op diesel wellicht nog vele malen hoger ligt (zelfs tussen de 250 en 450 procent) dan bij personenauto's. Het gebruik van autogas als brandstof voor taxi's, stadsbussen, bestel- en vrachtauto's kan dus een positief effect hebben. In steden als Kopenhagen, Londen, Vicenza en Wenen is de luchtkwaliteit dankzij de stimulering van autogas al flink verbeterd.

Uit het TNO-onderzoek blijkt verder, dat auto's op benzine, aardgas en autogas al aan de Euro 4-normen voldoen, die met ingang van 2005 van kracht worden. Dieselauto's nog niet, maar het is de verwachting, dat ook zij die limiet zullen halen. Om aan de nieuwe emissienormen te voldoen zullen nieuwe technologieën als het roetfilter moeten worden ingezet, waarvan het effect helaas nog niet nauwkeurig in kaart gebracht is. Roetfilters zullen waarschijnlijk wel een bijdrage leveren aan de reductie van fijn stof (PM), maar niet aan de reductie van NOx en CO2.

Hoewel auto's op autogas over het algemeen al zeer schoon zijn, werkt de autogassector momenteel hard aan het nog milieuvriendelijker maken van autogasinstallaties. De fabrikanten van autogasinstallaties brengen momenteel nieuwe injectiesystemen op de markt, die zonder problemen in de electronische systemen van moderne auto's geïntegreerd kunnen worden en daardoor nog milieuvriendelijker zijn. Met de nieuwe injectiesystemen zal het mogelijk zijn zonder problemen op autogas te starten, waardoor het milieunadeel van de koude start op benzine weer opgeheven wordt. De branche wil bovendien de emissieniveaus van auto's, die af fabriek met een autogasinstallatie geleverd worden, als standaard vastleggen voor auto's, waarin de installatie achteraf wordt ingebouwd (retrofit). Tenslotte wordt naar verwachting in 2006 een nieuwe Europese richtlijn van kracht voor de inbouw van autogasinstallaties.
De Nederlandse autogasinbouwspecialisten willen die eisen nog iets aanscherpen en al in 2005 laten ingaan. Door middel van jaarlijkse controles kunnen zij daardoor garanderen dat ook de emissies van retrofit auto's aan de eisen voldoen.


19-12-2003 Automobiel Management

Prins Autogas stort zich op export

"Zelfs de concurrent koopt bij ons"

In Nederland staat LPG onder druk. Prins Autogassystemen exporteert daarom meer dan ooit tevoren en heeft de afgelopen jaren een kwaliteitsslag gemaakt. Met een nieuwe injector heeft Prins zelfs haar concurrenten als klant.

Prins Autogassystemen b.v. in Veldhoven is een onderdeel van de Britse Ecological Engine Company. Het is voor Prins een turbulent jaar geweest. De inbouwstations en de LPG-tankstations stonden politiek ter discussie. Jasper van Sambeek, sales manager van Prins en tevens met veertien jaar de langst in dienst zijnde medewerker van Prins: "Die verhalen hebben invloed gehad op de zaken. Voor menig inbouwstation is het een moeilijk jaar geweest. De aantallen zijn - ten opzichte van vorig jaar - bijna gehalveerd. Per maand worden nu ongeveer zeven- tot achthonderd auto's van een gasinstallatie voorzien, ofwel twee procent van de nieuw-verkoop van personenauto's." En toch komt LPG in elk internationaal onderzoek als beste brandstof uit de bus, zoals onlangs bleek uit het Europese Emissie Testprogramma (EETP), waarvan de conclusie eenduidig is dat LPG een grote bijdrage levert aan de verbetering van de luchtkwaliteit en het milieu. In Duitsland, Frankrijk en Engeland stimuleert de overheid het gebruik van LPG. Van Sambeek: "In het verleden is dat in Nederland gedaan door diesel te belasten. Er is een G3-regeling voor auto's vanaf 1997, die minder houderschapsbelasting hoeven te betalen, maar het is te weinig. We hopen dat VROM meer gaat doen om LPG te promoten, want in het buitenland doen ze dat veel beter. Twee, drie jaar geleden was Nederland onze belangrijkste markt, nu zetten we nog maar vijf tot tien procent in Nederland af en exporteren we de rest naar vooral België, Frankrijk, Engeland en Polen. Duitsland is een LPG-land in opkomst, dus daar gaan we volgend jaar flink aan de gang, maar in Nederland kwijnt LPG weg. Dat is ontzettend jammer, want de know-how bij inbouwers en fabrikanten is hier heel hoog. Uiteraard zien wij toch de toekomst in Nederland positief tegemoet als we het vertouwen bij importeurs, dealers en vooral bij de LPG-rijders kunnen terugwinnen door leveren van een  hoogwaardig kwaliteitsproduct. Wereldwijd komen nog steeds mensen naar Nederland om hier LPG-kennis op te doen. In landen zoals Australië, Canada, Amerika, maar ook in Zuid-Oost Azië ziet iedereen LPG als een grote belofte."

De magische injector

Prins heeft anderhalf jaar geleden het VSI - Vapour Sequential Injection - geïntroduceerd, waarmee de fabrikant uit Veldhoven bijzonder succesvol is. Van Sambeek: "Het hart van dat gassysteem is de Keihin-injector. Keihin is als fabrikant bekend van carburateurs (Honda) en brandstof systemen. We hebben wereldwijd de verkooprechten van de injector. Vanwege de superieure kwaliteit ervan kopen zelfs onze concurrenten de injectoren van ons. Het systeem is gebouwd met als doel de exportmarkten. Aangezien we niet in staat zijn om wereldwijd het systeem op verschillende voertuigen te testen, hebben we het systeem zodanig ontworpen dat onze buitenlandse importeurs met behulp van software, training, gereedschappen en begeleiding zelfstandig waar ook ter wereld de systemen verder kunnen ontwikkelen en inbouwen. We werken met veel standaardproducten en hoeven de auto's dus niet meer naar Veldhoven te halen, te ontwikkelen en te testen. Het gaat bij ons als vier-, vijf-, zes-, of achtcilinder-pakket de deur uit." Voor de Nederlandse markt is het echter gebruikelijk dat de systemen op maat worden gemaakt. Van Sambeek: "Dat doen we nog steeds voor de inbouwers en dealers, maar we hebben een selecte groep inbouwers en dealers geselecteerd en getraind, die onder supervisie van Prins de auto's kunnen ombouwen op LPG. Er hangen om het systeem veel componenten, die we zelf hebben ontworpen en fabriceren. In tegenstelling tot vroeger - toen we veel onderdelen inkochten - fabriceren we nu veel in eigen beheer om een optimale kwaliteitsbewaking te garanderen. Ook auto's die we voorheen niet konden ombouwen, omdat de aantallen te laag waren om er commercieel gezien een volledig nieuw systeem voor te ontwikkelen, kunnen we nu voorzien van een kwalitatief zeer hoogwaardige installatie. Dat breekt de markt enigszins open." Deze maand gaat ook de nagel-nieuwe website - www.prins-lpg.com - van Prins de lucht in. Op de site zijn foto's, inbouwvoorschriften, instellingen, handleiding en parameters van de computer te zien. "Maar we zijn de particulier niet vergeten en hebben de site daarom bijzonder aantrekkelijk gemaakt. We laten op de site zoveel mogelijk van Prins zien."


21-11-2003 BOVAGkrant

Gasbranche bijt van zich af:

”LPG wel schoner”

LPG is op dit moment wel degelijk de schoonste brandstof die verkrijgbaar is luidt de conclusie van een EETP-onderzoek dat in opdracht van de gasbranche door enkele onafhankelijke instituten werd uitgevoerd.

Het Europese Emissie Testprogramma (EETP) is mede in opdracht van het ministerie van VROM en de Vereniging Vloeibaar Gas (VVG) uitgevoerd om een beter inzicht te krijgen in de emissies van de verschillende brandstoffen. Daarbij is ook gekeken naar de toekomstige emissie-eisen. Ook werd voor het eerst gekeken is naar de uitstoot van bijvoorbeeld polycyclische aromatische waterstoffen (PAK’s), benzeen, tolueen en xyleen en aldehydes.
De resultaten van de tests laten zien dat autogas het best scoort bij de emissie van NO2, NOX, SO2, en fijn stof. De verschillen tussen autogas en benzine zijn relatief klein, maar de verschillen tussen autogas en diesel erg groot. Autogas levert door de geringere uitstoot van NOX, NO3, NH3, SO2 ook een geringere bijdrage aan de verzuring van het milieu. Alleen de uitstoot van CO2, N2O en CH4, die verantwoordelijk zijn voor het broeikasaffect, is bij het gebruik van autogas hoger dan bij diesel maar beter dan bij benzine.
Wybe Zijlstra, beleidsmedewerker van de BOVAG aftersalesdienst wijst erop dat voor LPG bij de toekomstige emissie eisen zoals Euro 5 qua kosten een nog groter voordeel ten opzichte van diesel ontstaat: “LPG profiteert van de emissie-ontwikkelingen bij viertakt motoren terwijl voor dieselmotoren straks dure nabehandelingensinstallaties nodig zijn”.