Bedrijf

Missie

Het doel van strengere internationale normen voor voertuigemissies is er op gericht om de invoering van groenere voertuigtechnologieën te versnellen. Deze technologische vooruitgang, waaronder ook het Prins VSI-LPG en VSI-CNG systeem, heeft tot een drastische vermindering van schadelijke stoffen in uitlaatgassen geleid, zoals koolstofemissies, stikstof oxiden en fijnstof. Zelfs zo een vermindering van uitstoot van schadelijke stoffen, dat voertuigen die vandaag de dag gefabriceerd worden twintig maal minder schadelijke uitlaatgassen produceren dan een voertuig uit 1970.

Prins heeft zich als doel gesteld om haar kwalitatief hoogwaardige alternatieve brandstofsystemen steeds verder te ontwikkelen, met als uiteindelijk doel een systeem te ontwikkelen met zero emissie.

Om dit uiteindelijke doel te bereiken zal Prins zich blijven richten op de 3 belangrijke kern punten: Quality, Innovation and Customer Care.