Van Leeuwen zet MAN TGS DualFuel demotrekker in voor CO2 reductieproef Van Uden Logistiek

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vormt al meerdere jaren een van de kernwaarden binnen de bedrijfsvoering van Van Uden Logistiek ondermeer gevestigd in Waddinxveen en Alphen aan den Rijn. In dat kader rijden er al 10 LZV combinaties, om op die manier de vervoers- en milieuprestaties per rit sterk te verbeteren. Een volgende stap volgt nu met de (tijdelijke) inzet van een MAN TGS 18.360 DualFuel trekker. Normaal is dit demonstratievoertuig in gebruik bij regionaal MAN dealer Van Leeuwen Truckservice, maar rijdt de komende periode op diverse trajecten van de Waddinxveense logistiek dienstverlener.

Het is voor het eerst dat de vervoerder met trucks op een alternatieve brandstof rijdt. Directeur transport divisie logistiek bij Van Uden Logistics Leo Bravenboer daarover: "Tot nu toe reden hier alleen maar dieseltrucks, al dan niet voorzien van een AdBlue toevoeging en roetfilter. Met deze DualFuel optie van MAN met diesel en groengas doen wij de komende periode ervaring op. Voor ons is het een groen alternatief, dat het mogelijk maakt, om zonder vermogen in te leveren, ritten zuiniger, schoner en daarmee duurzamer uit te voeren. Gedurende de testperiode monitoren wij voor drie van onze opdrachtgevers welke CO2 reductie hiermee gerealiseerd kan worden. Het gaat dan om ritten voor het Centraal Drankenhuis Nederland (o.a. Heineken) en Remia."

DualFuel is een techniek waarbij naast de gebruikelijke diesel- en AdBlue tank meerdere groene aardgas/biogas tanks aan het chassis zijn gemonteerd. "Onder ideale omstandigheden kan de mengverhouding diesel/groengas op 60/40 procent uitkomen. In de praktijk zal het gemiddelde rond de 70/30 procent liggen. Door bijmenging met groengas optimaliseert de verbranding en neemt de uitstoot van CO2 tot wel 30 procent af. Het gunstigere prijskaartje van groengas versus diesel maakt dat je hier ook over een business case spreekt, waarbinnen de meerkosten van de gasinstallatie in enkele jaren terugverdiend kunnen worden. Voor Van Uden Logistiek en haar verladers ligt de nadruk tijdens de test van dit systeem op verdere vermindering van de CO2. Bijzonder is verder dat dit systeem een goedkeuring van de RDW heeft en op het kenteken ook een dubbele brandstof staat vermeld: gas en diesel", licht Jan Talmon toe. Als verkoopadviseur bij Van Leeuwen Truckservice is hij vanaf het begin bij dit project betrokken.

Leo Bravenboer: "Om tot een goed beeld te komen van de prestaties hebben wij de DualFuel MAN trekker met 4 x 120 liter groengas tanks als eerste ingezet op lange ritten. In combinatie met de diesel- en AdBlue tank heb je dan een actieradius van 800 kilometer. Normaal gesproken starten wij vroeg in de ochtend met een vol beladen auto in Waddinxveen, rijden daarmee naar Heerlen, gaan dan richting Haaften en komen hier in Waddinxveen weer terug. Volgens mij zijn dat ideale ritten om deze brandstofcombinatie te testen. Verder gaan wij er meerdere dagen mee aan de slag in de regionale distributie met het ophalen en wegbrengen van deelladingen in de omgeving. Tot slot rijdt deze MAN DualFuel trekker op dag- en avondpendelritten tussen verschillende Remia-vestigingen. Op basis van de getankte brandstoffen, de afgelegde kilometers in combinatie met MAN’s telematicasysteem stellen wij dan het exacte verbruik en de CO2 uitstoot vast."

Van Uden Logistics zet al langer 10 LZV's in en bereikt daarmee aanzienlijke besparingen op het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot. Eerder ontving het bedrijf al een Logimatch Award en meer recent ook een Lean and Green Award. Waarderingen waaruit een goede milieuprestatie spreekt. Een belangrijk deel van het wagenpark bestaat inmiddels uit Euro 5 voertuigen en met het oog op de toekomst wordt nu serieus naar de DualFuel oplossingen gekeken. Zeker in combinatie met een bakwagen, gekoppeld aan een dolly en een 13.60 meter oplegger is deze techniek ook prima inzetbaar voor de LZV combi’s van het bedrijf. In dat kader is het goed te melden dat Van Leeuwen bij haar bedrijfspand in Waddinxveen binnen afzienbare tijd een speciaal groengas tankstation opent. Hier is niet alleen de capaciteit, maar ook de beschikbare ruimte afgestemd op LZV's. Omkoppelen om te kunnen tanken behoort daarmee tot het verleden. Van Uden Logistics zal vanaf eind 2011 op hetzelfde bedrijfsterrein Doelwijk een nieuwbouwpand in gebruik nemen.

Voor meerdere opdrachtgevers van de logistiek dienstverlener weegt een reductie van de CO2 zwaar. Namens een van die bedrijven, Heineken en het Centraal Drankenhuis Nederland, voegt Logistiek Manager Ciske Zaal daar aan toe: "Het verder terugdringen van de CO2 uitstoot vormt een van de vijf doelstellingen binnen het Duurzaamheidsverslag en het MVO-beleid van Heineken. Daarbij wordt ondermeer gekeken naar een verdere uitbreiding van elektrisch vervoer. Inmiddels rijdt bij ons een hybride truck met een diesel/elektra-aandrijving voor de levering van kelderbier in de steden. De inzet van deze DualFuel MAN is ook een ontwikkeling die wie uiteraard met grote belangstelling volgen. Van Uden Logistics verzorgt voor ons al langer de bevoorrading van drankengroothandels, retailers en horecagelegenheden. Daarbij gaat het om gedistilleerd, speciaal bieren, wijnen en frisdranken. Met dit type grotere vrachtautocombinaties beleveren zij onze distributiecentra van waaruit de stedelijke afleverpunten worden bevoorraad. Dat moet vroeg in de ochtend gebeuren, om ook vanaf 6 uur in de steden te kunnen leveren. Ik heb al het nodige over bijmenging van groengas gehoord en ben benieuwd naar de resultaten van deze proef. Als klant hebben wij er alle belang bij wanneer wij de CO2 uitstoot weer verder kunnen reduceren. Deze transportoplossing draagt daar aan bij en wij willen als opdrachtgever ook zeker meedenken in een verdere ontwikkeling er van. Het moet wel praktisch uitvoerbaar zijn, betrouwbaar en kostenefficiënt. Daarom zul je ook een commitment voor meerdere jaren met elkaar moeten aangaan."

Daarnaast levert MAN Truck & Bus bij iedere DualFual truck een groengascertificaat voor 100.000 km in het eerste jaar. En al rekenend levert DualFual daarbij een extra besparing van een pond CO2 per km op. Bij 100.000 kilometer per jaar loopt dat al gauw op tot een jaarlijkse CO2 reductie van 25 ton.

Tot slot ook nog even de eerste ervaringen van de chauffeur. Hij rijdt al vele jaren bij Van Uden Logistics en geeft aan dat hij eigenlijk geen verschil merkt tussen de 360 pk van de DualFual MAN die hij nu tijdelijk bestuurt en 400 pk trekker waar hij normaal op rijdt. "Hij pakt goed op, binnen is het opvallend stil en voor het werk heb je voldoende vermogen. Eigenlijk merk je niet dat je met gasbijmenging rijdt, de automatische bak schakelt prima."

Inmiddels zijn ook de eerste verbruiksresultaten bekend. Daarbij is gemeten over 2.380 kilometer in een regenachtige week. Het dieselverbruik lag, mede door de groengasinjectie, op een gemiddelde van 1 op 5,01 kilometer. Het groengasverbruik bedroeg in die periode 1 kilogram op 11.07 kilometer, waardoor de bijmenging op 30,55% uitkwam. Onder normale omstandigheden -zonder de toevoeging van groengas- zou het dieselverbruik 1 liter op 3,38 km hebben gelegen. Uitgaande van deze waarden liggen de besparingen op jaarbasis bij een kilometrage van 120.000 op 30.561 kilogram (30,5 ton) CO2 en 4.338,44 euro op de brandstofkosten.

Bron: www.transport-online.nl