Petitie tegen accijnsverhoging lpg


8 oktober 2013 gaat de boeken in als de dag van de autopetities. Niet alleen Stichting Autobelangen bood in Den Haag een petitie aan, ook Stichting Autogas Nederland (SAN) roerde zich.

Met de petitie uit de belangenvereniging z'n ongenoegen over de op Prinsjesdag aangekondigde accijnsverhoging voor lpg van 7 cent per liter. De SAN verzoekt de overheid met klem deze maatregel niet door te voeren.

Stichting Autogas Nederland vreest dat pomphouders in de grensstreek veel inkomsten mis gaan lopen, omdat de Nederlanders daar massaal over de grens gaan tanken. In de omringende landen is namelijk niet of nauwelijks accijns op lpg. De door Weekers verwachte opbrengst van 50 miljoen euro wordt dus niet gehaald, aldus de stichting.

Daarnaast leidt de maatregel volgens de SAN tot een slechtere luchtkwaliteit. Lpg geldt als een schone brandstof, en dus zal een (met een forse accijnsverhoging te verwachten) overstap van automobilisten op benzine- of dieselmotoren extra fijnstofuitstoot met zich meebrengen.

Ook vindt Stichting Autogas Nederland dat de accijnsverhoging in strijd is met het voornemen van staatssecretaris Weekers om de accijnzen op de verschillende gasvormige brandstoffen meer met elkaar in overeenstemming te brengen, zoals verwoord in de Autobrief 2011.

De voorgestelde accijnsverhoging moet eind dit jaar nog wel door de Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd.

Bron: Autoweek.nl