LPG Sector voert veiligheidsniveau nog verder op


In Juni 2005 sloten het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VROM), de Vereniging Vloeibaar Gas ( VVG ), de Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche (NOVE), de Bovag en Belangenvereniging Tankstations Beta het Convenant LPG-autogas.

Een belangrijk punt uit dit convenant is dat de LPG sector ervoor zal zorgen een onderzoek te laten verrichten naar een hittewerende bescherming voor LPG tankauto’s. Het uitgangspunt voor de hittewerende bescherming is dat, indien er tijdens het lossen van autogas bij een van de tankstations in Nederland een brand zou ontstaan, de temperatuur van de tankauto gedurende tenminste 75 minuten niet zodanig kan oplopen dat de tank explosief zou kunnen bezwijken. Met deze tijdsvertraging wordt bereikt dat de brandweer voldoende tijd heeft om een dergelijke calamiteit te bestrijden.

De Vereniging Vloeibaar Gas ( VVG ) heeft TNO opdracht gegeven het onderzoek naar de effectiviteit van de verschillende hittewerende bekledingen uit te voeren en zijn er brandtesten met verschillende systemen uitgevoerd. Er werden verschillende hittewerende bekledingen gevonden die aan de vertragingseis voldeden. Deze meeste systemen hadden echter nadelen: ze waren moeilijk op bestaande tankauto’s aan te brengen, ze konden moeilijk verwijderd worden voor de periodieke tankinspectie of waren erg zwaar waardoor er een te sterke afname zou ontstaan van het laadvermogen van de tankauto.

In een nauwe samenwerking tussen de VVG, Insulcon B.V. te Steenbergen, Hobur Twente B.V. te Almelo werd een licht hittewerend bekledingsysteem ontwikkeld dat ook op bestaande tankauto’s kan worden aangebracht en goed verwijderd kan worden voor tankinspectie. TNO heeft dit bekledingsysteem in een tank op ware grootte in een oven getest en vastgesteld dat het bekledingsysteem minimaal 75 minuten bescherming geeft tegen een zogenaamde Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion (BLEVE) indien de tank volledig in de vlammen van een brand staat.
VVG en TNO zijn erin geslaagd om samen met Insulcon en Hobur een nieuwe methode te ontwikkelen welke technisch op een hoog niveau staat en welke mogelijk ook in andere landen in Europa zal worden overgenomen.

De LPG sector krijgt gedurende één jaar de tijd alle autogas tankauto’s te laten bekleden met deze hittewerende bescherming bestaande uit twee lagen: een 12mm dikke Fibercon Silica Needlet Blanket, afgedekt met een beschermende Insulcloth deken, gefixeerd door een roestvrijstalen harnas en afgedekt met een kunststof cocon welke op haar plaats wordt gehouden met roestvrijstalen banden, zie foto 1.

Dit impliceert dat alle LPG autogastankauto’s in Nederland vanaf eind volgend jaar (december 2010) voorzien zullen zijn van deze hittewerende bekleding. Alleen deze tankauto’s zullen dan nog de LPG tankstations in Nederland mogen bevoorraden waardoor de tankstations nog veiliger worden.
Licentiehouder van dit ultra moderne bekledingsysteem is de Vereniging Vloeibaar Gas.

LP GAS ( BP ) is de eerste Nederlandse LPG maatschappij welke onlangs de eerste twee tankauto’s voorzien van deze hittewerende bekleding in gebruik heeft genomen, zie foto 2. Op korte termijn zullen de andere maatschappijen volgen.