Prins Autogassystemen wint Keurmerk Duurzame Ondernemer 2013


Eindhoven, 28 maart 2013 - Prins Autogassystemen heeft op 27 maart jl uit handen van Joost Helms, wethouder in Eindhoven het bronzen “Keurmerk Duurzame Ondernemer 2013” ontvangen. Het keurmerk is een beloning en een stimulans voor ondernemers in Eindhoven die bewust duurzaam werken en wordt uitgegeven door de gemeente Eindhoven. Van de genomineerde 39 ondernemers zijn er 9 met brons, 16 met zilver en 14 met goud onderscheiden. Het evenement vond plaats in de Apparatenfabriek, Strijp-S, te Eindhoven.

Het is de vierde jaar dat het keurmerk werd uitgereikt. Prins Autogassystemen heeft bij de start van 2013 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) als speerpunt in haar beleid opgenomen en daar intern een werkgroep voor ingesteld. Na een inventarisatie van die werkgroep bleken veel punten van duurzaam ondernemen al opgepakt te zijn. Dat maakte dat Prins al meteen kon meedingen naar het keurmerk. Arie Bogers COO van Prins Autogassystemen B.V. : “we zijn blij met het keurmerk. Het is een erkenning voor onze inspanningen. We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet. Dat onze producten bijdragen aan een schoner milieu wil nog niet zeggen dat het bedrijf daarmee ook meteen duurzaam is. We maken steeds stappen in de goede richting en dat maakt het leuk om er mee bezig te zijn. We gaan op voor het gouden keurmerk!"

Spelregels:
Van 14 januari tot 25 februari 2013 kon men kans maken op het winnen van een keurmerk door het invullen van een vragenlijst. Na de sluitingstermijn werden aanvragers steekproefsgewijs gecontroleerd door een daartoe bevoegde ambtenaar van de gemeente Eindhoven. Bij twijfel, zowel positief als negatief (bijv. na het bezoek van de ambtenaar) oordeelde een commissie over de uitslag.
De keurmerken werden per categorie uitgereikt: horeca, productie, detailhandel en dienstverlening.

Meer informatie over het Keurmerk Duurzame Ondernemer Eindhoven 2013:

http://www.eindhoven.nl/inwonersplein/leefomgeving/milieu/duurzaam-eindhoven/KeurmerkDuurzameOndernemer2013.htm