Autogasinstallatie is nog steeds goed voor milieu en de portemonnee


21 januari 2012 - Autogas is goed voor het milieu. En zeker tegenwoordig ook goed voor de geldbeurs. Autogas is ongeveer een euro per liter goedkoper. Dat maakt de aanschaf en inbouw van een autogassysteem, in een personen- of vrachtwagen een stuk aantrekkelijker.

Bart van Aerle heeft daar vanuit zijn positie nog wel wat opmerkingen bij. Hij is directeur van Prins Autogassystemen in Eindhoven en doelt op de zwalkende positie die de Nederlandse overheid inneemt wanneer het gaat om rijden op gas (met name LPG). „Aan de ene kant stimuleert de Nederlandse overheid het rijden op LPG door een relatief lage accijns op de brandstof maar aan de andere kant haalt ze dat voordeel weer weg door bij voorbeeld een hogere wegenbelasting. Echter daar geeft de overheid dan ook weer korting op, zodat rijden op gas toch weer extra interessant is. Waarom wordt niet meteen een laag bedrag berekend? Ook kent Nederland geen langetermijnvisie waar het gaat om rijden op gas. Overheidsbeleid kan met elk nieuw kabinet zo maar van toon veranderen. Iedere vier jaar moet het kabinet zich eerst “inlezen” en nieuwe plannen/beleid maken. De daarop volgende twee jaar worden de plannen ingevoerd. Het laatste jaar voor de verkiezingen gebeurt er weinig meer en moeten stemmen worden gewonnen. Voor ons als ondernemer betekent dit dat we effectief twee tot maximaal drie jaar een stabiel beleid (investeringswindow) hebben.

Van Aerle is daar duidelijk niet gelukkig mee. „Want zonder stabiel beleid levert dat hindernissen op als wij bij onze moedermaatschappij - Prins Autogassystemen is onderdeel van het wereldwijd opererende bedrijf SHV - investeringsplannen indienen. Het maakt de zaak onnodig gecompliceerd wanneer we het bedrijfsleven van de voordelen van rijden op gas willen overtuigen. Want leg maar eens uit aan een ondernemer..”

Aan dat laatste wordt overigens gewerkt. Bij Prins in Eindhoven wordt momenteel getest met een auto die een installatie bezit waarvan de investeringen binnen vier maanden terugverdiend kunnen worden. Het merk van de auto is (nog) geheim, uit concurrentie-overwegingen van zowel Prins als de autofabrikant. Om dezelfde reden willen ze bij Prins ook liever geen publiciteit rond het land waar dat voordeel momenteel te halen zou zijn.

Het geeft in ieder geval aan dat het bedrijf zich hevig roert in de markt. „Wereldwijd zijn we in grootte de derde speler”, zegt directeur Van Aerle. „En op innovatief gebied zijn we absoluut de top, lopen we - ik kan het gerust zo zeggen - gewoon voorop. We zitten met diverse autofabrikanten aan tafel om afspraken te maken over het gebruik van alternatieve brandstoffen en de autogassystemen die daarvoor nodig zijn. In 2011 zijn we ten opzichte van 2010 gegroeid in omzet met 25%, en we zijn actief in 52 landen.” Prins beperkt zich niet tot de fabrikanten. „We zitten ook met diverse auto-importeurs en inbouwspecialisten om tafel.”

En Van Aerle praat dan met zichtbare trots over het zogenaamde Direct LiquiMax-systeem voor auto’s met directe brandstofinspuiting. Met dat systeem kunnen voertuigen voor honderd procent op LPG rijden (inclusief het starten van de motor op gas). Het bedrijf pioniert verder op grote schaal met alternatieve brandstoffen als aardgas en biogas. Van Aerle: „We gaan zelfs zo ver dat we in principe geen enkele potentiële energiebron uitsluiten.”

Momenteel lopen er verschillende proeven op vrachtwagens waarbij diesel wordt gemengd met aardgas (CNG) of autogas (LPG) . Dergelijke mengsels zouden besparingen opleveren van 10 tot zelfs 35 procent op de brandstofkosten. En daarmee heeft Prins een kansrijk ijzer in het vuur. „Want bij transportbedrijven vormt het personeel de grootste kostenpost. Maar op de tweede plaats komen de brandstofkosten. Als wij die door gebruik te maken van dergelijke technieken de brandstofkosten flink omlaag kunnen brengen moet dat voor die bedrijfstak extra aantrekkelijk zijn”, zegt Prins-directeur Van Aerle.

Hij ziet een glorieuze toekomst voor rijden op gas. „Het is milieuvriendelijker, goedkoper en de voorraden gas zijn vele malen groter dan die van ruwe olie waar benzine en diesel van worden gemaakt.”

Prins is daarnaast actief op de maritieme markt. Het bedrijf ontwikkelt diverse componenten die voor LPG- en CNG-applicaties in diverse twee- en viertaktmotoren gebruikt kunnen worden.

Eindhoven dirigeert de wereldmarkt van autogassystemen, samen met een tweetal Italiaanse bedrijven.

Bron: Eindhovens Dagblad