Prins Direct LiquiMax vernieuwd: Direct LiquiMax-2.0


Prins Direct LiquiMax het award winnende LPG-systeem voor alternatieve brandstoffen is aangepast/verbeterd gedurende de afgelopen jaren op basis van feedback van berijders en grondige testen. Het brandstofsysteem is speciaal ontwikkeld voor directe injectiemotoren die nu volop verkrijgbaar zijn en wordt wereldwijd geïnstalleerd.

Op basis van ervaring van berijders en grondige testen zijn enkele hoofdcomponenten aangepast die er voor zorgen dat het 2.0-systeem beter geschikt is voor extreme klimaatcondities en brandstofsamenstellingen (propaan/butaan). Driveability, emissiereductie en duurzaamheid (strategie tegen veroudering van benzine) zijn verbeterd. Rijcondities die per land kunnen verschillen zijn meegenomen en kunnen leiden tot verdere aanpassingen in de toekomst.