“Europese Commissie: LPG-autogas dominant in brandstofmix 2020 ”


De European Expert Group die is opgericht door de Europese Commissie en zich bezig houdt met de toekomst van brandstoffen ten behoeve van transport, stelt dat in 2020 het aandeel LPG-autogas in de totale brandstoffen mix in Europa zou moeten stijgen naar 10%. Momenteel is het aandeel autogas slechts 3%.

De European Expert Group, die in maart 2010 is opgericht, heeft 25 januari jl. een rapport uitgebracht waarin staat; “automotive LPG is momenteel de meest haalbare alternatieve brandstof in Europa, mede dankzij een uitgebreid Europees netwerk van meer dan 27.000 verkooppunten”. De bestaande infrastructuur maken dat autogas direct milieuvoordelen oplevert zonder significante investeringen en dat autogas de meest aangewezen brandstof is om als transitie brandstof te dienen tot het moment dat meer duurzame energie oplossingen economisch haalbaar zijn binnen de transport sector.

Het rapport kijkt verder vooruit en stelt dat in de toekomst bio-LPG beschikbaar zal zijn. Autogas levert nu al een CO2 besparing van ongeveer 9%. Het gebruik van bio-LPG zal deze uitstoot nog verder terugdringen. Als we de groeiende energie behoefte van Europa in ogenschouw nemen dan levert de beschikbaarheid van bio-LPG ook een bijdrage aan het veilig stellen van de energievoorziening in Europa op langere termijn.

Verlaging van de CO2 uitstoot binnen het transport heeft prioriteit. Het rapport vermeld expliciet: “alternatieve brandstoffen zoals autogas zullen geleidelijk een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de totale energie mix.”

Alain De Grève, Algemeen Directeur van de Europese LPG Vereniging (AEGPL), reageerde: “We onderschrijven de conclusies van de European Expert Group. De AEGPL en haar leden zullen voortdurend blijven samenwerken met beleidsmakers op Europees, nationaal en lokaal niveau om het (milieu) potentieel van autogas ten volle te benutten ten behoeve van de gemeenschap.”

Tegenstrijdig beleid Nederland
Het politieke debat wat momenteel in Nederland plaatsvindt met betrekking tot de implementatie van de EG-richtlijn brandstofkwaliteit en schone & energie zuinige wegvoertuigen is niet in lijn met deze ambities van de Europese Commissie. Onterecht vallen LPG-auto’s in Nederland onder het hoge motorrijtuigenbelasting tarief, terwijl aardgas auto’s met achteraf inbouw van de installatie voor de motorrijtuigenbelasting wel in een lagere belasting tarief groep vallen. Door de afwezigheid van een landelijk netwerk van aardgas vulpunten mist de lage motorrijtuigenbelasting voor aardgas haar doel. Met vergelijkbare milieuprestaties kan met LPG auto’s en wel een landelijk dekkend netwerk van LPG tankstations sneller en goedkoper de milieudoelstellingen bereikt worden.

Tijdens het Kamerdebat van 26 januari 2011 zijn er vragen gesteld aan de heer Atsma, staatssecretaris Infrastructuur en Milieu, met betrekking tot inzet van LPG bij het behalen van duurzame energie doelstellingen. De aanleiding voor deze vraag is het rapport van de European Expert Group van de Europese Commissie en de daaruit voortvloeiende conclusie dat in Europa autogas 10% van de totale brandstoffen mix in 2020 zou moeten zijn. Auto’s met een achteraf ingebouwde LPG-autogas installatie, die voldoen aan een Europese kwaliteitsnorm (R115) zouden derhalve een beter energie label toegekend moeten krijgen. De staatssecretaris heeft toegezegd dat er op korte termijn een kamer debat over LPG-autogas, zal komen.

Bron: VVG Nederland