Rijden op autogas nog steeds voordeliger en minder milieubelastend


Sinds afgelopen vrijdag verschijnen er naar aanleiding van een persbericht van United Consumers berichten in de media, waarin wordt gesuggereerd dat LPG (autogas) als autobrandstof minder aantrekkelijk is geworden. Helaas wordt in deze berichten een verkeerd beeld geschetst.

• De prijs van 75 eurocent die in de berichten wordt genoemd, betreft de landelijke adviesprijs en dat is niet de prijs die aan de pomp wordt betaald. Afhankelijk van de korting die op tankstations wordt gegeven, ligt de pomprijs al gauw tussen de 12 tot 16 eurocent per liter lager. Er zijn stations waar nog onder de 60 eurocent kan worden getankt.

• De prijs van autogas is op dit moment slechts 1 eurocent hoger is dan de prijs in april dit jaar.

• Het is algemeen bekend dat de prijs van autogas stijgt als gevolg van de toenemende vraag naar butaan en propaan wanneer het stookseizoen begint en weer zal dalen aan het einde van het stookseizoen als de vraag afneemt.

• Het verschil tussen de prijs van LPG en die van benzine is momenteel groter dan in 2002, waardoor rijden op autogas vanaf ca. 12.000 kilometer per jaar nog steeds voordeliger is dan rijden op benzine.

• Prins Autogassystemen heeft een LPG-installatie ontwikkeld welke geschikt is voor de allernieuwste generatie direct ingespoten benzinemotoren.

• Uit onderzoek door TNO dat aan begin van dit jaar in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (samenvoeging van de Ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM) is gedaan, is gebleken dat de uitstoot van broeikasgassen (CO2) met gemiddeld 9 % afneemt na inbouw van een G3-autogassysteem in een benzineauto en het gebruik van autogas als brandstof. Door schoner en zuiniger benzinemotoren om te bouwen naar autogas (LPG), worden ze dus nóg schoner.

Autogas is dus nog steeds een prima optie voor automobilisten die substantieel op hun brandstofkosten willen besparen en bij willen dragen aan een beter milieu.