Presentatie Routekaart LPG, de weg naar een beter milieu!


Prins was vandaag aanwezig bij de presentatie van de Routekaart LPG/Bio-LPG. Remco Dijkstra, VVD woordvoerder Milieu en Klimaat in de tweede kamer, nam in perscentrum Nieuwspoort te Den Haag de Routekaart in ontvangst.

Het is niet zomaar een routekaart... Met de routekaart LPG/Bio-LPG wil de branchevereniging VVG inzichtelijk maken dat LPG (autogas en propaan) en Bio-LPG, belangrijke en betaalbare transitiebrandstoffen zijn naar een CO2-arme maatschappij. Met gasvormige brandstoffen als CNG, LNG en LPG kan de energietransitie aanzienlijk versneld worden. Niet voor niets noemde de staatssecretaris voor milieu in haar brief van 8 februari 2017 LPG als mogelijke brandstof voor het halen van de 2020 doelstellingen. Volgens de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEa) kwam in 2015 0,3 procentpunt CO2-reductie dankzij de inzet van LPG/LNG/CNG. Dit is vrijwel volledig (86%) aan LPG toe te rekenen.

Een duurzame transitie bestaat uit twee logische stappen:
Stap 1: Gebruik schonere brandstofvarianten door vervanging van diesel, benzine en stookolie door bijvoorbeeld LPG of andere gasvormige brandstoffen. Dit kan snel en op betaalbare manier omdat de infrastructuur al aanwezig is.
Stap 2: Verduurzaam de schone variant van LPG door de introductie van Bio-LPG. Hiervoor kan de bestaande infrastructuur gebruikt worden.

Het inzetten van LPG als schone brandstof levert snelle, grote en betaalbare milieuwinst door:

• Het verbeteren van de (lokale) luchtkwaliteit
• Het verminderen van de CO2-uitstoot, tot 22% (t.o.v. benzine)
• Het verminderen van de NOx-uitstoot, tot 96% (t.o.v. diesel)
• Het verminderen van de fijnstofuitstoot , bijv. in geval van een LPG-auto tot 120 keer lager dan een vergelijkbare dieselauto.

Aldus het rijden op LPG autogas is zeker het overwegen waard! Bereken hier direct jouw voordeel en het omslagpunt, of vraag hier gratis een offerte op maat aan en kies voor een beter milieu!

Bekijk hier de volledige routekaart LPG/Bio-LPG. In dit document wordt aangegeven hoe LPG direct een bijdrage aan de doelstellingen kan leveren en hoe de route naar verdere vergroening er uit ziet.