Europees parlement wil 40 procent minder CO2-uitstoot


Het Europees Parlement streeft naar 40% minder CO2-uitstoot bij nieuwe auto's en bestelwagens tegen 2030. Dit is ambitieuzer dan het voorstel van de Europese Commissie: een reductie van 30%.

Van de autofabrikanten wordt momenteel geëist dat ze de gemiddelde uitstoot tegen 2021 verminderen tot 95 gram CO2 per kilometer. Tegen 2030 wil het Europees Parlement dit terugdringen tot -40%. De milieucommissie bleek zelfs voorstander van een doelstelling van 45%.

De stemverdeling in de milieucommissie was echter heel verdeeld en de afgelopen weken vonden er intensieve onderhandelingen plaats tussen de politieke fracties. De Europese Volkspartij toonde zich ongerust over de belangen van de autofabrikanten en de werkgelegenheid in landen met een sterke auto-industrie, zoals Duitsland. Zij hebben de reductie nog proberen te verlagen naar 35%, maar een meerderheid, van 389 tegen 239 stemmen (41 onthoudingen), schaarde zich achter 40%.

De Europarlementsleden moeten nog onderhandelingen beginnen met de Europese ministers van Milieu, die naar verwachting op 9 oktober hun standpunt vastleggen.

De vermindering van de CO2-uitstoot van nieuwe auto's en bestelwagens ondersteunt de Europese Unie bij het nakomen van haar afspraken in het kader van het klimaatakkoord van Parijs.

Auto's en bestelwagens zijn in Europa verantwoordelijk voor ongeveer 15 procent van de CO2-uitstoot. CDA-europarlementariër Annie Schreijer-Pierik was tevreden over de uitslag. Ook GroenLinks-parlementariër Bas Eikhout is blij dat het parlement de noodzaak van ambitieuze regelgeving erkent, maar hij had verder willen gaan.

Milieudefensie spreekt van een ,,goede stap'', maar denkt dat deze maatregelen nog niet genoeg zijn om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. ,,Daarvoor is een reductie van zo'n 60 procent in 2030 nodig.''

De Europese autobrancheorganisatie ACEA is duidelijk nog niet tevreden. ,,We blijven in het bijzonder bezorgd over de uiterst agressieve CO2-reductiedoelstellingen en het opleggen van verkoopquota voor elektrische voertuigen'', stelt de sectorlobby. ,,Consumenten kunnen niet gedwongen worden om elektrische auto's te kopen, zonder de nodige infrastructuur of prikkels.''

Bron: ED

40% minder CO2 uitstoot